Platteland

Er kan zoveel meer op het platteland

wat zien we?

Veel kansen blijven onbenut in het buitengebied van Deurne, er is een leegloop van bedrijvigheid gaande, er is onduidelijkheid over de toekomst (strategie) van het buitengebied, en daarmee in toenemende mate onbegrip voor elkaar.

wat willen we?

 • een gebied waar niet alleen bedrijven stoppen, maar een buitengebied waar nieuwe bedrijven starten
 • een aantrekkelijk en gezond buitengebied
 • gelijke kansen bieden voor burgers, (agrarische) ondernemers en voorbijgangers
 • dat burgers, (agrarische) ondernemers en voorbijgangers maximaal worden ondersteund om zelfstandig plannen te maken voor een kwalitatieve en gezonde omgeving 

wat doen we?

voor burgers (bewoners);

 • plattelandswoning
 • wonen in gehuchtjes op bestaande boerderijen (geclusterde woonvormen)
 • ruimte voor ruimte, droomhuis op het platteland
 • innovatieve woonvormen waaronder tiny-houses
 • afschaffen hondenbelasting

voor agrarisch ondernemers;

 • mogelijkheden bieden om te blijven ontwikkelen om goed en gezond voedsel te kunnen vervaardigen
 • mogelijkheden bieden om in te spelen op de maatschappelijke/ markt ontwikkelingen waaronder dierenwelzijn, korte ketens en gezondheid 
 • duurzame energie opwekking op bedrijfsniveau, en niet op vruchtbare gronden

voor andere (dan agrarische) ondernemers;

 • broedplaatsen voor (startende/ jonge) ondernemers tot max. 1500m2 voor productie/opslagruimte
 • mogelijkheden bieden om in kunnen spelen op de maatschappelijke/ markt ontwikkelingen met nieuwe innovatieve (agrarische gerelateerde) ondernemingen

Voorbijgangers (recreanten);

 • toegankelijke natuurgebieden (voor wandelaars en fietsers)
 • investeren in veilige fietsroutes en verlichting, voor o.a. schoolgaande kinderen
 • routes, daaraan gekoppelde recreatie/ en toerisme
 • mogelijk maken van verblijfsrecreatie

Algemeen;

 • meer aandacht voor burgers en ondernemers, die de negatieve gevolgen ondervinden van natuurontwikkeling, zoals bij brand en of vernatting
 • één loket waar burgers en ondernemers terecht kunnen met alle ideeën en vragen. Dit loket dient verbindend, open en toegankelijk te zijn, zodat snel hulp geboden kan worden bij vragen en ideeën die er leven. Budget beschikbaar stellen om plannen beter te begeleiden
 • waarderen van hulp bij lokale gladheidsbestrijding (die buiten de strooiroutes valt) en het maaien van sloten
 • actieve rol van gemeente Deurne om beschikbare landelijke transitie gelden naar onze regio te krijgen

 • voor de bossen van de gemeente (+/- 1000 ha) werken naar een integraal flora en faunabeheersplan waarmee de kwaliteit van deze bossen voor de toekomst beter geborgd wordt

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.