Financiën

Er kan zoveel meer met de financiën van Deurne

Door de miljoenen investering in de verbouwing van het gemeentehuis zien we dat op andere vlakken zaken stil komen te staan. Verenigingen en stichtingen krijgen onvoldoende middelen voor onderhoud en beheer van velden en accommodaties (Maatschappelijke voorzieningen in de Buurt). Daarnaast is het steeds moeilijker grip te krijgen op de kosten die in samenwerkingsverbanden zitten in de regio. De kosten voor onze burgers voor afvalverwerking stijgen aanzienlijk.

wat doen we?

  • OZB niet extra verhogen
  • de gemeentelijke heffingen voor onze inwoners mogen niet meer stijgen dan de correctie voor inflatie
  • financiën op een andere en slimmere manier aanwenden om onze ambities waar te kunnen maken, Denk hierbij aan een nieuw zwembad en het aan de maat brengen van maatschappelijke voorzieningen (zoals gemeenschapshuizen) en sportvelden
  • de samenwerkingsmonitor is verwaarloosd en moet nieuw leven ingeblazen worden om beter grip te krijgen op onze financiën in samenwerkingsverbanden
  • ICT inzetten om de organisatie te verlichten en beter haar doelstellingen te laten realiseren. Teveel projecten lopen op dit moment vertraging op en dat moet beter door betere informatiesystemen en minder afhankelijkheid van de menselijke inbreng
  • minder inhuur extern duur personeel en daarvoor in de plaats investeren in een sterkere eigen organisatie, om onder andere verloop tegen te gaan en dienstverleningscultuur te verbeteren 
  • inwoners ruime regelingen bieden voor investeringen in energiebesparing

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.