Jongeren

Er kan zoveel meer voor Jongeren

wat zien we?
Dat in het bestuur volwassenen bepalen wat er moet gebeuren voor jongeren. Daarbij zien we dat er voor jongeren,  buiten sport, geen of weinig voorzieningen zijn. Daarnaast zien we dat jongeren die op zichzelf willen gaan wonen geen betaalbare woningen meer kunnen vinden in Deurne en de kerkdorpen. Doordat het huidige bestuur zelf geen projecten opstart is de afhankelijkheid van initiatieven van ontwikkelaars te groot.

wat willen we?

 • dat jongeren veel meer betrokken worden in het bestuur door ze te stimuleren inhoudelijk bij te dragen
 • om maximaal resultaat te bereiken sport, onderwijs, bedrijfsleven en Horeca hierbij betrekken
 • investeren in extra ontmoetingsplekken
 • enthousiasmeren om meer te bewegen met bijvoorbeeld skateramps, fietscrossbaantjes en freerunnen
 • actieplan om eenzaamheid, seksuele intimidatie en pesten (offline/online) onder jongeren tegen te gaan 
 • binding tussen jongeren en hun wijk en andere leeftijdsgroepen versterken
 • jongerenbeleid als nieuw onderdeel in portefeuille van een wethouder

wat doen we?

Bouwen;

 • groepen jongeren die samen willen bouwen actief ondersteunen en begeleiden (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap [CPO])
 • opstarten plannen voor 3 grote uitbreidingslocaties waar minimaal 30% van de te bouwen betaalbare woningen voor jongeren zijn (Walsberg, Zeilberg, Heiakker).
 • opstarten woningbouwplannen met betaalbare woningen in Vlierden, Liessel, Neerkant
 • opstarten innovatieve woonvormen waaronder tiny-houses

Jongeren besturen mee;

 • oprichting jongerencommissie (met ook vier jaarlijkse verkiezingen)
 • jongerencommissie bespreekt voorstellen van de raad of eigen initiatieven die betrekking hebben op hen als doelgroep en legt advies voor aan de gemeenteraad

Voorzieningen;

 • realiseren nieuwe ontmoetingsplekken voor jongeren waar ze zonder toezicht van ouders samen kunnen zijn  voor o.a. muziek, gamen en workshops
 • meer beweegvoorzieningen zoals panna-veldjes, skateramps, freerunparcoursen in onze wijken en kerkdorpen
 • subsidie voor verenigingen en stichtingen gericht op jongeren verhogen met minimaal 25%

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.