Senioren

Er kan zoveel meer voor Senioren

wat zien we?

Senioren zijn vitaler en kunnen/moeten langer op zichzelf wonen. Echter het is dan wel belangrijk dat aanpassingen mogelijk zijn, zorg goed geregeld is en er ruimte is voor nieuwe initiatieven waarin bijvoorbeeld ouderen voor elkaar zorgen. De belangen van senioren worden niet integraal meegenomen bij nieuwe plannen terwijl het aantal senioren groeit. Ook zien we dat er te weinig oog is voor verborgen armoede en eenzaamheid.

wat willen we?

 • seniorenbeleid duidelijker zichtbaar in het sociaal domein
 • voorzieningen in het centrum specifiek voor senioren
 • oplossen woonproblematiek door meer aanbod seniorenwoningen, hofjes waar senioren voor elkaar kunnen zorgen
 • ruimte en ondersteuning bij de realisatie van flexibele woonvormen en mantelzorgwoningen

wat doen we?

Seniorenbeleid;

 • seniorenbeleid als nieuw onderdeel in de portefeuille van een wethouder
 • één loket voor alle zaken voor senioren zodat je snel geholpen wordt
 • actieve grondpolitiek voor betere regie op behoefte nieuwe levensloop geschikte woonvormen
 • goede informatievoorziening voor niet digitaal vaardige inwoners (bv publicaties weekblad en wijkbladen)

Voorzieningen;

 • fietsenstalling in Deurne centrum
 • mogelijkheden scheppen voor groepsgericht in hofjes wonen waar ouderen elkaar kunnen ondersteunen
 • veilige en goed onderhouden fietsroutes met voldoende rustplaatsen
 • openbaar toilet als aanvulling op de toilet app van Deurne Centrummanagement (eventueel combineren met fietsenstalling)
 • extra bankjes in centrum als ontmoetingsplek
 • jaarlijks onderhoud begaanbaarheid van trottoirs
 • huiskamerprojecten opnemen in subsidie verordening

Zorg (zie ook zorg en ondersteuning);

 • betere ondersteuning van mantelzorgers
 • koppelen woon- en zorgbeleid

Wonen;

 • ondersteuning bij realiseren veiligere woonomgeving o.a. verlichting
 • in nieuwbouwplannen 30% van de woningen voor senioren, hierdoor komen gezinswoningen weer beschikbaar die zorgen voor betere doorstroming in de woningmarkt
 • gemeente geeft particulieren 20% korting op grondprijs bij levensloop geschikt en duurzaam bouwen
 • inwoners ruime regelingen bieden voor investeringen in energiebesparing

Senioren besturen mee;

 • oprichting seniorencommissie
 • seniorencommissie bespreekt voorstellen van de raad of eigen initiatieven die betrekking hebben op hen als doelgroep en legt advies voor aan de gemeenteraad

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.