Gezinnen

Er kan zoveel meer voor Gezinnen

wat zien we?

Vanwege de hoge vaste lasten (wonen, energie, verzekeringen, zorg) en maatschappelijke verwachtingen ontstaat een steeds grotere druk op gezinnen met kinderen. Met als gevolg dat de ruimte voor sociale betrokkenheid lastig wordt, simpelweg omdat tijd of geld ontbreekt. Ook zien we dat door deze druk relaties in de knel komen omdat er geen uitzicht is op verbetering van de omstandigheden. Daarnaast zien we dat het voor gezinnen enorm moeilijk is om nog aan een betaalbare woning te komen.

wat willen we?

 • ouders beter ontzorgen
 • betere informatievoorziening over mogelijke regelingen/actief informeren
 • het stimuleren van deelname aan maatschappelijke activiteiten
 • bouwen van betaalbare woningen voor gezinnen
 • in elke dorp/wijk behouden van een goede basisschool voorziening met voor-, tussen- en naschoolse opvang

wat doen we?

Bouwen;

 • uitbreidingslocaties zoeken en ontwikkelen met ruim aanbod aan gezinswoningen met tuin
 • innovatieve woonvormen waaronder “duo-woningen” voor bv samengestelde gezinnen
 • voorrang voor eigen inwoners bij bouwprojecten (koop/huur)
 • in bouwplannen met 20 of meer woningen moet minimaal 20% bestaan uit sociale huurwoningen
 • zelfbewoningsplicht invoeren
 • inwoners ruime regelingen bieden voor investeringen in energiebesparing

Voorzieningen;

 • elk kind toegang tot sport en beweging, actief sportbeleid
 • onderhouden en aanleg van veilige en goed verlichte fietsroutes ( zoals bijvoorbeeld nodig op Griendtveenseweg) voor schoolgaande kinderen
 • realiseren van nieuwe ontmoetingsplekken voor kinderen met beweegvoorzieningen zoals panna-veldjes, skateramps, freerunparcoursen in onze wijken en kerkdorpen
 • behouden van bestaande voorzieningen zoals scouting, culturele activiteiten, toneel, dans en muziek
 • nieuwe zwemvoorziening

Ontzorging;

 • mogelijkheid bieden om een gezinscoach aan te vragen voor max 25 uur per jaar, indien minimaal 1 ouder een actieve bijdrage levert aan maatschappelijke activiteiten
 • kinderophaal service voor kinderopvang
 • opzetten van een ‘beloning’-systematiek voor deelname aan maatschappelijke activiteiten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.