Zorg en ondersteuning

Er kan zoveel meer met zorg en ondersteuning in Deurne

Stel mensen meer centraal. Zorg dat mensen de hulp die zij nodig hebben weten te vinden, praat met mensen i.p.v. over mensen en bied maatwerk aan waar dat nodig is.

wat willen we?

 • het verbinden van partijen om zo tot creatieve oplossingen te komen (denk aan woningbouwcorporaties, gemeente, scholen, huisartsen, cliënten- en participatieraad, ouderenbonden, wijkwerkers, zorgaanbieders enz.)
 • borgen voldoende beschikbare uren wijkwerk in met name de Koolhof en Houtenhoek
 • jaarlijks verschuiven van 1% van het totale budget voor hulp en ondersteuning achteraf naar preventieve inzet in de wijken vooraf
 • schrap regels waar mogelijk en vereenvoudig formulieren
 • risico gebaseerd WMO- toezicht invoeren om “zorgcowboys” te kunnen weren
 • deelname aan één tegen eenzaamheid
 • scherper kijken welke zorg voor jeugd echt nodig is en hogere eisen stellen aan nieuwe aanbieders
 • opsporen verborgen armoede en de hulp bieden die nodig is
 • praktische hulp in en rondom het huis ter ondersteuning van mantelzorgers bieden
 • verhogen van de mantelzorgwaardering
 • zorgen voor een passend aanbod aan respijtzorg voor mantelzorgers die zorgen voor inwoners met dementie
 • een lokale inclusie-agenda met prioritering opstellen in samenspraak met brede vertegenwoordiging van inwoners, bedrijven, scholen, clubs & verenigingen, zorg & welzijn

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.