Verenigingen en vrijwilligers

Er kan zoveel meer voor verenigingen/stichtingen en hun vrijwilligers

wat zien we?

Steeds meer verenigingen en stichtingen kampen met het probleem dat bestuursfuncties lastig in te vullen zijn. Daardoor voelen vrijwilligers de druk dat ze te lang moeten doorgaan omdat er geen opvolging is. Deze steeds kleiner wordende groep wordt daardoor overbelast. Voor verenigingen en stichtingen geldt er steeds meer regelgeving  en wordt de verantwoordelijkheid steeds groter. Denk bijvoorbeeld aan de bouw of renovatie van een clubhuis. Een vereniging of stichting moet bijna een bedrijf zijn met professionals om de zaak te runnen omdat de gemeente steeds meer taken bij vrijwilligers en organisaties neerlegt. Daarnaast zien we dat door corona vele verenigingen kampen met een terugloop van het ledenaantal waardoor het financieel moeilijker wordt om de boel rond te krijgen.

wat willen we?

 • dat de gemeente weer meer verantwoordelijkheid neemt in onderhoud en aanleg van voorzieningen voor sportvelden, accommodaties en wijkhuizen  
 • actieve vrijwilligersondersteuning en één loket voor alle zaken voor verenigingen en vrijwilligers
 • sportbeleid
 • evenementenfonds
 • herzien subsidiëring/waardering van sport/ evenementen en activiteiten

wat doen we?

Sportbeleid;

 • sportmonitor opzetten om inzicht te krijgen in welke wijken/dorpen kinderen minder bij sport zijn en daarvoor een actieplan maken
 • oprichten sportkoepel in samenwerking met verenigingen waarin gezamenlijke functies/taken belegd kunnen worden, stimuleren onderlinge samenwerking
 • duidelijke verantwoordelijkheid gemeente voor onderhoud en aanleg sportvelden en accommodaties
 • sportbeleid als nieuw onderdeel opnemen in takenpakket van een wethouder

Vrijwilligersondersteuning;

 • ondersteuning en expertise op het gebied van accommodatiebeheer
 • het gefragmenteerde aanbod van Leef, Rabobank en andere instellingen ter ondersteuning van verenigingen en vrijwilligers omzetten naar een structurele informatie voorziening in de vorm van een jaarlijkse informatie avond voor verenigingen en vrijwilligers waarin op basis van geïnventariseerde behoefte onderwerpen aan bod komen
 • duidelijke verantwoordelijkheid gemeente voor  onderhoud/nieuwbouw van gebouwen zoals wijkhuizen  ,scouting, muziek, toneel en cultuur
 • betere vrijwilligersverzekering

Herijking van Subsidie;

 • naast het subsidiëren van jongeren bij verenigingen ook subsidiëren van bestuursfuncties en activiteiten die buiten de reguliere verenigingstaken vallen. Bijvoorbeeld de organisatie van activiteiten zonder winstdoelstelling voor inwoners zoals een marathon, shows, evenementen (zoals o.a. ijsfestijn en oranje-activiteiten), festivals (zoals o.a. Koz en @9Zero) . Uitwerken in herijking van subsidie voor verenigingen en stichtingen.   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.