Periode 2022-2026

Er kan zoveel meer

Het CDA Deurne heeft in haar algemene leden vergadering van 9 februari 2022 het verkiezingsprogramma voor de periode 2022 – 2026 vastgesteld met als titel CDA Deurne Er kan zoveel meer! Met dit programma wil het CDA Deurne de periode 2022-2026 werken aan een Deurne waarmee zoveel meer kan. Daarin wil het CDA Deurne collegeverantwoordelijkheid nemen omdat het tijd is voor nieuwe mensen, nieuwe ideeën, daadkracht en meer betrokkenheid bij wat er speelt voor onze bewoners.

Met uw steun, door een stem op 14,15 of 16 maart 2022 op Lijst 3 CDA Deurne, kunnen we aan de slag voor Deurne 

Klik hier voor het verkiezingsprogramma 2022-2026

Periode 2018-2022

CDA Deurne Doet het anders!

Het CDA Deurne heeft in haar algemene leden vergadering van 10 januari 2018 het verkiezingsprogramma voor de periode 2018 – 2022 vastgesteld met als titel CDA Deurne Doet het anders! Met dit programma wil het CDA Deurne de periode 2018-2022 werken aan een beter Deurne. Daarin wil het collegeverantwoordelijkheid nemen om het anders te doen:

 • Investeren in mensen en leefbaarheid i.p.v. in gemeentehuis
 • Haalbare transitie van het buitengebied
 • Veiligheid voorop
 • Slagvaardige zorg
 • Economische pijlers versterken
 • Bereikbaar bestuur en burgerparticipatie belonen
 • Anders besturen

Met uw steun, door een stem op 21 maart 2018 op Lijst 4 CDA Deurne, kunnen we het voor Deurne anders doen.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma 2018-2022

Klik hier voor het verkorte programma 2018-2022

Periode 2014-2018

<SAMSUNG DIGITAL CAMERA>

Samen bereiken we meer!

CDA Deurne zet koers voor toekomst uit. Het CDA Deurne heeft in haar algemene leden vergadering van 18 september 2013 het verkiezingsprogramma voor de periode 2014 – 2018 vastgesteld met als titel Samen bereiken we meer! Hiermee presenteert het CDA Deurne als eerste politieke partij het verkiezingsprogramma.

In onze visie maken we het mogelijk dat mensen voor elkaar zorgen en samen dingen ondernemen. Van een visie "Deurne koerst op eigen kracht" in de afgelopen periode naar "Deurne, een krachtige Samenleving". Ons ideaal is een gemeente Deurne waarin zo veel mogelijk mensen zich thuis voelen en hun persoonlijke bijdrage leveren. Dat vraagt om een gemeente die mensen ruimte geeft en aanspreekt op hun verantwoordelijkheid voor zichzelf en hun omgeving.

Dat vraagt ook om nieuwe vormen van betrokkenheid van inwoners, een ondersteunende gemeente en om zekerheid voor mensen die zich niet zelf kunnen redden. Wij geloven in de vitaliteit van de lokale samenleving. Mensen maken hun leefomgeving.

Klik hier voor het verkiezingsprogramma 2014-2018

Periode 2010-2014

CDA Thuis in Deurne

CDA Deurne zet koers voor toekomst uit. Het CDA Deurne heeft in haar algemene leden vergadering van 28 oktober jongstleden het  verkiezingsprogramma voor de periode 2010 – 2014 vastgesteld met als titel CDA Thuis in Deurne. Hiermee presenteert het CDA Deurne als eerste politieke partij het verkiezingsprogramma.

Met de inbreng van CDA leden en vele inwoners en belangenbehartigers tijdens onder andere de CDA brunchsessies is een weloverwogen verkiezingsprogramma opgesteld voor de periode 2010 – 2014 die een vervolg geeft aan het ambitieuze programma 2006-2010 waar het overgrote deel van is gerealiseerd. Het CDA bedankt iedereen, die hieraan een bijdrage heeft geleverd.

Waar gaat het CDA in de periode 2010 tot 2014 onder andere voor:

 • Doorgaan met bouwen, zodat aan de woningbehoefte voldaan kan worden, doelgroep gericht voor starters en ouderen;
 • Leefbaarheid in dorpen verbeteren, door uitvoering te geven aan de vastgestelde of nog vast te stellen IDOP’s (Integraal Dorps Ontwikkelings Programma;
 • Investeren in de spoorzone om het middengebied industrie-vrij te maken
 • Realiseren zuidelijke omlegging;
 • Agenda 22, 22 VN regels integraal vastleggen in beleid voor mensen met een functiebeperking van welke aard dan ook;
 • Betere dienstverlening door minder regelgeving en snellere doorlooptijden.
 • Bezuinigen waar de burger juist beter van wordt. 

Klik hier voor het verkiezingsprogramma 2010-2014

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.