Raadsvragen 2022

- Werkzaamheden in de Peel (in behandeling)

- Aanrijdtijden hulpdiensten (in behandeling)

- Praktische ondersteuning mantelzorgers (in behandeling)

- Onderwijshuisvesting (in behandeling)

- Opening horeca

- Hazeldonksedreef

 

Raadsvragen 2021

- Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

- Zwemvoorziening

- Toezicht op WMO Zorgaanbieders

- Handhaving coronamaatregelen horeca   Bijlage 1    Bijlage 2

- Evenement in een evenement

- Situatie rondom Fratershuis     Bijlage

- Tijdelijke terrasoverkappingen vanwege corona

- Kermissen in Deurne

- Uitvoeringsagenda mantelzorgondersrteuning

- Kermissen in de gemeente Deurne

- Onderzoek geluid spoortunnel Binderendreef

- Tijdelijke terrasoverkappingen vanwege corona

- Vertraging spoortunnel

- Week van de asbest vrije schuur

- Regionaal meetnet luchtkwaliteit

- Toeslagenaffaire

 

Raadsvragen 2020

- Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

- Maatschappelijke voorzieningen in de buurt

- Cultuur kader

- Veldstraat 40 Aldi

- Knelpunten coronamaatregelen

- Brand Peel

- Gevolgen maatschappelijke organisaties corona crisis

- Overeenkomst verhuur van schadebestrijding en jachtrechten

 

Raadsvragen 2019

- Raadsvoorstel subsidie aanvraag CCD

- Bereikbaarheid hulpverlening door werkzaamheden

- Beleidsplan Schuldhulpverlening

- Vestiging Supermarkt Veldstraat

- Omgevingsvergunning Visser 25

- Museum Techniek met een Ziel

- Glasvezel

 

Raadsvragen 2018

- Bestemmingsplan Hoek spoorlaan - Stationsplein

- Grondverontreiniging Steenovenweg 58

- APV 2018

- Hippisch Centrum

Recreatieplan Peelvenen

 

Raadsvragen 2017

Infrastructuur Molenstraat en Europastraat

- Ontwikkelingen Bospark de Bikkels

- Legeseuw woonunit

- Bestrijding exoten en giftige planten

- Grondtransacties

- Sloop gymzaal Zeilberg

- Gevolgen provinciaal beleid versnelling duurzame veehouderij

- Soemeersingel en Koolweg

- Knelpunten WMO

- Bestemmingsplan Lage Kerk

- Glasvezel

- Bestemmingsplan hoek Molenstraat - S. Streuvelslaan

- Wateroverlast

- Wildgroei sloten

- Thuiszittende kinderen

 

Raadsvragen 2016

- Bestemmingsplan Buitengebied

- Wateroverlast

- Trapveldje in Walsberg

- Herbenoeming Burgemeester

- Beheersverordening Heiakker eo - Noordrand Molenbiotoop

- Beheersverordening Heiakker eo - Noordrand

- Cultuurcentrum

- Verwijder asbest

- Wateroverlast

Besteding zorggelden

Maatschappelijk vastgoed

Dierenaantallen

Meevallers budget WMO

Vragenrecht Raad: Verpleegsterflat

Noodwoningen

Arbeidsmigranten verpleegsterflat

Overlast carnaval

 

Raadsvragen 2015

Digitale bereikbaarheid

Parkeren NS Station

Visser 25

Ontwerp Saneringsprogramma railverkeer

Voortgang urgentieteam

Zonnedauw

Kaart geurhindercontour

PMD Afval

Zuidelijke omlegging

Cultuurcentrum

Zwerfafval

Bomenkap Zeilbergsestraat

 

Raadsvragen 2014

Beëindiging relatie Groene Peelvallei III

Beëindiging relatie Groene Peelvallei II

Uitvoeren onderhoud groen

Verkoop grond Meistraat Neerkant

Bomenkap Mariapeel

Stationsplein

Urgentiegebieden

2e Herziening bestemmingsplan buitengebied

Bibliotheek

Hondenpoep

Gebruik Sporthal de Peelhorst

Aanbestedingsprocedure Zuidelijke omlegging

 

Raadsvragen 2013

Bibliotheek

Wateroverlast Deurne 23 juli 2013 en antwoord

Huisvestingsbehoefte onderwijs en gemeenschapsaccomodaties

Officiele bekendmakingen in weekblad

Toeristenbelasing

Pastorietuin Zeilberg

 

Raadsvragen 2012

Drank en Horecawet

Begroting 2013 aanvullende vragen

Riolering Zeilbergsestraat

Verkoop landbouwgronden en antwoord

Inrittenbeleid

Voormalige locatie tennisvereniging Neerkant

 

Raadsvragen 2011

Bibliotheelvoorziening kerkdorpen

Legeskosten ROEB lijst

Klokken Zeilberg

Raadsvoorstel MFA Vlierden

Raadsvoorstel Voorzieningentrap II en Bijlage

Speelvoorzieningen Basisschool D'n Bogerd

IDOP Neerkant

Verkiezingen andere datum (tweede versie)

Leges bestemmingsplanwijzigingen

Geluidsoverlast N270

Correctie tabel huisvestings subsidiebeleid

Herbezinning sporthal Liessel

 

Raadsvragen 2010

Omgeving Dr. Hub van Doorneschool

Mestverwerking Breemortelweg

Bomen na noodweer

Noodweer

IDOP Neerkant

Onkruid langs fietspaden

Onderhoud openbaar groen

RoekenBijlage 1Bijlage 2

Uitspraak RvS inzake BP Buitengebied

Huisvestigssubsidiebeleid

Besluit huisvesting BOP

Verbindingsroute Zeilberg - Weijst

MFA de Koolhof

Ontwikkeling kasteeltuin

Sloep pand Wiegershof 21

Huisvestingssubsidie ​​Den Draai incl bijlagen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.