19 maart 2014

7 redenen om CDA te stemmen!

1.    Meer Samenleving, minder overheid:

In een betrokken samenleving nemen mensen met elkaar initiatieven om problemen op te pakken. De gemeente Deurne moet daarbij dienstbaar en betrouwbaar zijn en ruimte bieden aan die initiatieven.

2.    Wij zien een taak voor iedereen:

Ieder mens heeft talenten. CDA Deurne streeft naar een samenleving waarin iedereen erbij hoort en zijn of haar steentje bijdraagt.

3.    Eerlijke economie:

CDA Deurne wil bedrijven ruimte bieden. Daarom be-vorderen we maatschappelijk betrokken ondernemen. CDA Deurne is bij uitstek de partij die zich inzet voor een vitaal buitengebied. Een buitengebied waar plaats is voor de boer, de inwoners en de toerist.

4.    Tegen profiteurs en voor gerechtigheid:

Wij willen een Deurne waar fatsoenlijke mensen de norm zijn. Een samenleving bouw je op wederkerigheid. Voor wat hoort wat. Normen en waarden als basis, als wapen tegen o.a. agressie, pesten en graaicultuur.

5.    De familie is het fundament:

In een familie voelen mensen zich thuis, omdat mensen er naar elkaar omkijken, voor elkaar zorgen en als het moet grenzen stellen. Daarom vinden wij families (4 generaties) – in welke samenstelling dan ook – belangrijk. De familie is dus het fundament, de basis van onze samenleving.

6.    Een zelfbewust Deurne verbonden in de Peel:

CDA Deurne staat voor een zelfstandig Deurne, dat con-structief samenwerkt in de Peel. Door samen te werken kunnen taken die op ons af komen zoals de transitie jeugdzorg goed worden uitgevoerd.

7.    De toekomst van onze kinderen:

Alles in onze omgeving moet op waarde geschat worden. Ook als het niet meteen in geld valt uit de drukken. De leef-baarheid in onze kleine kernen is onbetaalbaar. Dat geldt ook voor ons landschap, onze detailhandel, ons onderwijs, onze zorg voor jongeren en ouderen. Wij zijn rentmeesters van wat van waarde is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.