05 november 2020

Begrotingswaanzin in Deurne

Op 6 oktober jl. presenteerde Burgemeester en Wethouders (B&W) van Deurne de begroting 2021. Daarin vermeld ze het volgende: “De beperkte ruimte die er is, gebruiken we om te investeren. Al met al is de begroting net aan structureel sluitend. Er is de komende jaren weinig ruimte voor extra’s.”

De zittende coalitie van DOE!, DeurneNU en VVD kiest ervoor om op slechts bepaalde onderdelen te investeren en de rest van Deurne en de kerkdorpen daar blijft helaas weinig ruimte voor over. Ruim 12 miljoen euro moet er gestopt worden in het eigen Gemeentehuis onder de noemer van “Huis van de Samenleving” terwijl op 300 meter afstand het noodlijdende Cultuurcentrum, ooit genoemd de “Huiskamer van Deurne”, er beroerd voor staat en met de huidige corona crisis zal de situatie er niet beter op worden. De bibliotheek wordt weggehaald uit het Cultuurcentrum en gaat naar het Gemeentehuis. Kortom het eerste gevecht om “klanten” is al begonnen.

Dan lezen we in deze begroting dat we gaan investeren in De Wieger. Elk jaar structureel zo’n 190.000 euro om het  museum met 11.000 bezoekers verder te professionaliseren. Dan hadden we 10 miljoen voor Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt waarvan direct 6,8 miljoen naar het zwembad gaat en een beperkt budget blijft over om al de geïnventariseerde behoeften aan voorzieningen (aanpassingen en nieuwbouw) die bijdragen aan het leefklimaat in de wijken zoals Zeilberg, St. Jozefparochie, Walsberg, Houtenhoek, Heijakker, Koolhof en ’t centrum en de dorpen Liessel, Neerkant, Helenaveen en Vlierden.

Ook wil B&W 15000 euro uitgeven om te onderzoeken of de realisatie van het “Tuinpad van mijn Vader” die straks van De Wieger door het nieuw te realiseren park waar de Fatima school heeft gestaan, naar Deurne centrum loopt en waarvoor straks zo’n 500.0000 euro nodig zal zijn.

En verder …. niets, want de komende jaren is er weinig ruimte voor extra’s schrijft B&W. Een begroting die in 4 jaar sluitend is want we hebben in 2024 structureel 5000 euro in de plus. Daarvoor wordt bezuinigd in de zorg en de dienstverlening. Er hoeft maar iets mis te gaan en we staan in de min in plaats van in de plus. En met corona en alle gevolgen daarvan is geen enkele rekening gehouden. We verwachten nog een financieel risico met onze openbare verlichting terwijl er 1300 lantaarnpalen zijn weggehaald. Er zijn nog fikse investeringen in de ICT nodig omdat het nieuwe werken meer beveiliging vraagt. Waar zijn we mee bezig?

De CDA fractie wil een gedegen aanpak met een deugdelijke begroting waar wel degelijk rekening gehouden wordt met de huidige corona crisis en de economische gevolgen hiervan. Daar moeten onze burgers op mogen vertrouwen. Daarom vinden wij dat het Gemeentehuis voor brandveiligheid en groot onderhoud (samen 2,7 miljoen) aangepakt moet worden en de overige plannen voor ca. 9 miljoen direct stopgezet worden. Zoek voor het zwembad naar een realisatie waarbij meer geld van extern komt dan uit het maatschappelijke budget van 10 miljoen en realiseer op die plaats woningbouw. Daar hebben we al een voorzet voor gegeven. Combineer woningbouw met het park in het centrum en realiseer met de financiële middelen die daaruit gehaald worden het mooie groene park in het centrum. En De Wieger? Haal nu eindelijk eens de stenen problematiek (monumentaal pand) en het cultuuraanbod uit elkaar en kom met realistische budgetten hiervoor die in verhouding liggen tot andere budgetten. De coalitie kiest ervoor om velen miljoenen te investeren in slechts enkele centrumprojecten (gemeentehuis, zwembad en Wieger).

CDA Deurne staat voor investeringen in voorzieningen in alle onze wijken en dorpen die alle mensen aangaan. Wij strijden voor een eerlijke verdeling! Over zo’n 16 maanden, in maart 2022, mag u het weer zeggen met de gemeenteraadsverkiezingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.