19 november 2017

Belang van publicaties in weekblad

Het CDA heeft verschillende keren gevraagd  om publicatie van de gemeenteberichten in het Weekblad van Deurne te heroverwegen. Door de bezuinigingen zijn eerder de publicaties verminderd. Echter een goede informatievoorziening voor onze burgers blijft van groot belang.

Door het digitale tijdperk wordt steeds meer digitaal afgehandeld. Uiteraard juicht het CDA deze ontwikkelingen toe, zeker als het gaat om eenvoudiger en sneller informatie bij onze burgers te krijgen. Maar niet iedereen weet wanneer er iets gepubliceerd staat dat wel eens van toepassing zou kunnen zijn op zijn of haar omgeving. Daarnaast zijn er ook nog velen (vooral ouderen) die niet in die mate meekunnen met de digitalisering waardoor zij het nodige aan informatie missen.

We weten dat een groot deel van de bevolking het Weekblad van Deurne vol belangstelling bekijkt en leest. Daarom hebben wij natuurlijk de motie van BTD mee ondersteund om de gemeentelijke mededelingen in het Weekblad van Deurne weer te publiceren. Het gaat hier om € 14.000 extra kosten op jaarbasis. De service verlening naar de hele bevolking wordt beter. 

Na enig gehakketak is de motie gelukkig door de hele raad op 7 november 2017 aangenomen. Het college gaat nu de publicaties in januari 2018 aan passen.

Namens de CDA fractie

Evert van Kampen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.