04 oktober 2017

Bestemmingsplan Schansweg Neerkant

De raad van Deurne heeft op 26 september 2017 voor die locatie een nieuw bestemmingsplan goedgekeurd.

Wij als CDA hebben ons daar lang voor ingezet. Vooral Peter Strijbosch heeft zich daar veel met beziggehouden. Eerst zonder resultaat, nu eindelijk na zeven jaar is het plan goedgekeurd.

De mooie locatie, een voormalige witlofkwekerij met goede degelijke gebouwen, wordt nu herbestemd. Daar wordt nu een buitengebied gebonden bedrijf, een kleinschalig landbouw-mechanisatiebedrijf gevestigd.

De verordening ruimte van de Provincie moet daar ruimte voor geven.

Eerder kon dat niet, maar die verordening schrijft voor dat er nieuwe dynamiek in het buitengebied moet komen. Dit project, tegen het industrieterrein van Meijel, leent zich daar goed voor,

Wij, als CDA, hebben er op aangedrongen meer voormalige VAB locaties te bundelen en met veegplannen in orde te maken. Dat zou de snelheid ten goede kunnen komen, en de kosten drukken. Bij dit project zijn de kosten eigenlijk te hoog.

Wij wensen het nieuwe bedrijf veel succes.

Namens CDA:  Evert van Kampen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.