09 december 2011

Bezuiniging in Deurne op CVV

DEURNE - Het gebruik van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) tegen gereduceerde tarieven wordt in Deurne beperkt tot twee groepen: mensen met een WMO-indicatie en burgers van tachtig jaar en ouder. Dat heeft de gemeenteraad besloten.

De aanpassing wordt doorgevoerd uit oogpunt van de noodzakelijke bezuinigingen. Sinds 2007 konden in Deurne alle inwoners gebruikmaken van het CVV. De 65-plussers betaalden hetzelfde gereduceerde tarief als WMO-geïndexeerden. De overige burgers waren duurder uit.

De gemeente ging daarmee verder dan de wettelijke taak en draait dat nu om financiële redenen deels terug. Het CVV blijkt overigens wel toegankelijk voor alle burgers van Deurne. Maar als je niet binnen de WMO-doelgroep valt en jonger bent dan 80 jaar betaal je een kostendekkend tarief.

Deurne hanteert een eigen bijdrage van 65 eurocent per zone. Ingangsdatum van de nieuwe regeling is 1 april 2012.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.