03 maart 2021

CDA Deurne maakt afspraken met Den Haag

Maandag 1 maart 2021 is er door CDA Deurne een werkbezoek geregeld met Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische zaken. De coronacrisis duurt nu alweer 1 jaar en vele ondernemers hebben het zwaar vanwege de lockdown en de beperkende maatregelen die genomen zijn of zelfs complete sluiting die aan de orde is. Het werkbezoek is een vervolg op het initatief van CDA Deurne inzake de noodkreet voor startende lokale ondernemers die door de CDA fracties in de Peel en Kempen mede werd ondertekend. Vanaf september tot en met december 2020 is hierover veelvuldig contact geweest / gezocht met diverse leden binnen de Tweede Kamer, dit heeft geresulteerd in een overleg met Tweede Kamer leden Mustafa Amhaouch en Harry Palland (beiden CDA), welke op 21 december kritische vragen hebben gesteld richting de minister van Economische Zaken en Klimaat en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op 21 januari 2021 is bekend gemaakt dat er een steunpakket voor starters gaat komen.

Naast de startersproblematiek zien we in onze gemeente meerdere problemen binnen de huidige regelingen. Vooral wanneer de minister president roept ‘we doen het samen’ vergeet hij te vermelden dat hij bedoelt, we betalen het samen, maar hij besluit vervolgens om een grote groep uit te sluiten van de regeling. We hebben het bijvoorbeeld over zo'n 35.000 ondernemingen in de starters-categorie. Ook de gemeenteraad van Deurne heeft op 23 februari jl. het college van B&W via een motie opdracht gegeven bij de minister en staatssecretaris de problemen onder de aandacht te brengen. 

Het werkbezoek vond plaats in het 300 jaar oude prachtige Klein Kasteel van Deurne aan het Haageind. Een historische omgeving waar vroeger ook overleggen plaats vonden en afspraken gemaakt werden. Het CDA Deurne heeft het werkbezoek ingezet om duidelijk afspraken te maken tussen Deurne en Den Haag.

Voor het werkbezoek zijn 3 ondernemers gevraagd aan tafel te gaan met staatssecretaris Mona Keijzer van Economiche Zaken om hun situatie voor te leggen als voorbeeld voor vele ondernemers die in soortegelijke situaties verkeren:

- Monique van Bakel, schoonheidsspecialiste met salon aan huis die voor geen van de hulppakketten zoals bv de TOGS of TVL in aanmerking komt. Door verplichte sluiting loopt ze inkomsten mis terwijl wel maandelijks de rekeningen betaald moeten worden.

- Bart Witteveen, begin 2020 gestart met een restaurant en vanwege het missen van omzetcijfers uit het verleden, niet aanmerking komt voor de NOW regeling maar wel personeel moet doorbetalen en beperkte inkomsten heeft vanwege sluiting en de beperkte omzet die met afhaal/brengen gerealiseerd kan worden.

- Jan van den Eijnden, partner in een concern, waaronder een varkenshandelsbedrijf en horecabedrijf vallen, maar door gewijzigde regelgeving NOW terugbetaald moet worden omdat beide bedrijven als concern gezien worden, terwijl 1 van beide bedrijven wel flinke omzetdaling te verwerken heeft en personeel moet doorbetalen.

De in het gesprek naar voren gekomen onderwerpen die niet direct van antwoord konden worden voorzien zijn door de Staatssecretaris meegenomen naar Den Haag om te zorgen dat hierop antwoorden komen en een vervolg afspraak is gemaakt met dezelfde deelnemers om te borgen dat de problematieken waar onze Deurnese ondernemers mee zitten op tafel blijven van politiek Den Haag en niet vergeten raken.  

Lees ook het verslag in het weekblad voor Deurne: Deurnese ondernemers trekken aan de bel in Den Haag | Weekblad voor Deurne

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.