10 december 2015

Cultuurbeleid

Voorzitter, nog onlangs werd in een bijeenkomst van de ondernemersvereniging Deurne vastgesteld dat Deurne sterk is in Kunst en Cultuur. Over economische betekenis van Cultuur gesproken! Willen wij ons centrum weer sterk maken dan zal juist daar in geïnvesteerd moeten worden. Het cultuurcentrum was daarvoor bedoeld. Ook de extra impuls van €50.000 zou daar naar toe moeten gaan, was ons pleidooi.

Maar voorzitter, cultuurbeleid in Deurne lijkt wel te zijn verworden tot vastgoed beleid.

Als Tony Boer een toelichting geeft over de subsidiëring van het CCD dan heeft hij het over een som geld die grotendeels weer terug moet naar de gemeente en een restbedrag voor de energielasten. Ga er maar aanstaan! Ook als het gaat over de Wieger dan hebben we het over de lasten verbonden aan de accommodatie, nota bene een pand met monumentale waarde. Van het subsidiebedrag gaat een groot deel terug naar de gemeente en van het restant kan het gebouw niet worden onderhouden, niet energie arm gemaakt worden en amper open worden gehouden.

Als het gaat over Hafadru dan gaat het alleen over het vastgoed en niet wat we willen met de amateuristische kunst beoefening. En dan is het feitelijk lood om oud ijzer wat er voor de financiering van het gebouw wordt besloten.

Neem een voorbeeld aan Helmond: daar wordt op verzoek van het veld zelfs overwogen een van de grote nieuwe cultuurpanden te sluiten en te verkopen  om geld over te hebben voor het werkelijke kunst en cultuurbeleid.

Groei in kwaliteit ! Dat is wat het CDA voorstaat. De bouwstenen zijn aangedragen door de ondernemers van Deurne en het cultuuratelier. Daarvoor alle waardering. Het CDA voegt daar het volgende nog aan toe.

-       nadruk op cultuureducatie: richten op nieuwe generaties en community art: dwz betekenis van kunst in de transities: sociaal beleid, maar ook van het buitengebied zoals met het Foodlab de Peel gebeurt.

-       financieel : ruimer budget dan voorzien in begroting. Wij hebben hier al eerder voor gepleit - onlangs  nog bij de begroting.

-       Intensiveer de samenwerking van bibliotheek HP, De Wieger, Cultuurcentrum om cultuureducatie en community art mogelijk te maken. in samenwerking met het onderwijs en Brabants kenniscentrum kunst en Cultuur.   Koppel uw voorstel voor meer geld voor De Wieger ook aan dit beleid.

De Wieger: voor de eerdere kaderstelling van behoud museumgebouw en collectie zijn onvoldoende financiele middelen voorhanden. De Wieger richt zich met Tentoonstellingsbeleid 2016 bij het 40 jarig bestaan op historische context De Wieger/Wiegersma. Lof daarvoor. Maar zonder cultuureducatie en met name gericht op jeugd is er voor het museum op den duur geen perspectief. Door positie te kiezen in het voorgestaan cultuurbeleid kan dit mogelijk voorkomen worden. Dit vraagt de opbouw van een nieuw vrijwilligerspotentieel.  Community art kan dit mogelijk maken.

Maar voorzitter, heel gedurfd ook voor het CDA,  transitie is immers over een berg durven stappen: als de inhoudelijke en financiele condities zich niet werkelijk verbeteren en er dus geen werkelijk hogere bijdrage in zit:

waarom zouden we bij het nieuwe Tentoonstellingsbeleid van de Wieger dan niet op een waardige wijze en in een tijdsbestek van 2-3 jaar  afscheid  nemen van het tijdperk Wiegersma!  Vervolgens het gebouw verkopen en een nieuw museum concept volgens het nieuwe beleid  integreren in het complex CCD/voormalig muziekschool gebouw. Ook zou  er in het nieuwe beleid plaats ingeruimd moeten worden  voor vrijwilligers initiatieven als techniek met een ziel in Neerkant.

Hafadru: geen vraagstuk van cultuurbeleid maar van vastgoed. Hafadru zou bijvoorbeeld gehuisvest kunnen worden in de gebouwen waar de amateuristische kunst is gevestigd - waaronder ook  het gebouw Asteffekan dat steeds leger komt te staan door de wervingskracht van het cultuurcentrum.Dus terug naar de begintijd van Dirk Koster toen alles bij de verenigingen zelf werd georganiseerd. Het gebouw van de voormalige muziekschool zou dan geïntegreerd kunnen worden met cultuurcentrum om meervoudig gebruik mogelijk te maken en wellicht een nieuw cultuurbeleid mogeljk maken .

En als dat niet lukt  dan net als in Helmond gewoon op de markt brengen.

Kortom:

CDA Deurne kiest voor Scenario 4, Cultuurvisie met geïntegreerd de Wieger verder uitwerken en ontlasten van vastgoedbeleid. 

Carel Dahmen, burgercommissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.