05 maart 2018

Debat in Zeilberg over o.a. de gymzaal

Op dinsdag 27 februari vond in Zeilberg een politiek debat plaats georganiseerd door de Dorpsraad Zeilberg. Namens CDA Deurne deed nummer 2 op de lijst Benny Munsters het woord. De avond werd geleid door oud schooldirecteur Peter van Dinther. 

Natuurlijk was leefbaarheid een belangrijk onderwerp op deze avond. Al jaren is er weinig tot niet gebouwd en daar heeft Zeilberg last van. Dat geldt voor verenigingen maar ook de school. Benny Munsters gaf aan hoe de bouw van een woonservicezone en een nieuwe school in de St. Jozefparochie een boost aan deze wijk heeft gegeven met nu de grootste basisschool van heel Deurne. Die plannen lagen er ook voor de Zeilberg maar zijn niet doorgegaan. Daarom is het zeer wenselijk dat er weer gebouwd wordt in de Zeilberg. 

De gymzaal in de Zeilberg houdt de gemoederen goed bezig. Toen in de zomerperiode het bericht naar buiten kwam dat er definitief geen gymvoorziening in de Zeilberg zou komen en dat het college besloten had dat ze kozen voor busvervoer naar de Heiakker school heeft het CDA Deurne direct een interpellatie debat aangevraagd om de gymzaal op de agenda te houden in plaats van dat deze in de vergetelheid zou raken. Immers het college heeft al een keuze gemaakt. Een motie van het CDA Deurne tijdens de begroting behandeling om het bedrag van 360.000 euro onderhoud geld voor de gymzaal (dat niet is uitgegeven) niet in de algemene reserve terecht te laten komen maar gereserveerd te houden voor een oplossing voor een gymvoorziening in de Zeilberg kreeg wel voldoende steun maar niet van de coalitiepartijen DOE! en VVD. Tijdens het debat liet Benny Munsters concreet horen dat het CDA Deurne kiest voor een oplossing op korte termijn: de oude gymzaal zo snel mogelijk renoveren zodat deze in gebruik kan worden genomen en de kinderen geen tijdverlies en gedoe hebben met het busvervoer en vervolgens werken aan een lange termijn oplossing in het hart van de Zeilberg. 

Ook het buitengebied van Zeilberg kent vele problemen. Agrariers die willen stoppen in de komende jaren en dan wel graag willen blijven wonen. Agrariers die op zoek zijn naar nieuwe verdien modellen en agrariers die door willen blijven gaan en innovatief moeten kunnen ontwikkelen om aan de nieuwe normen voor milieu te kunnen blijven voldoen en te werken aan verbetering op het gebied van uitstoot. Ook hier heeft het CDA Deurne duidelijke antwoorden hoe het anders moet. Benny Munsters vertelde de aanwezigen dat het moet ophouden met ja-nee discussies maar dat samen de bal opgepakt moet worden om te werken aan haalbare oplossingen. 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.