14 oktober 2015

Draagkracht regels bijzonder bijstand

Voorzitter, Ik kan me herinneren dat dit onderwerp in het verre verleden ooit eens aan de orde geweest om dit in Deurne terug te brengen naar 100%. Toen hebben we aangegeven dat dit op 110% gehouden moest worden en dat we niet willen tornen aan de bijstandsuitkering voor mensen die het heel lastig hebben. In de hele regio werd tot nut toe 110% gehanteerd. De enige reden dat het nu voor ligt is dat in Helmond de SP in de coalitie 120% heeft afgedwongen. Daarom wordt het nu in het kader van harmonisatie in Peel 6.1 dit opnieuw voorgelegd aan de gemeentes. Uit de stukken blijkt en zo staat geschreven dat de uitvoeringsorganisatie Peel 6.1 beide varianten goed kan borgen en uitvoeren. Er is geen sprake van substantiële voordelen in de uitvoering anders was dit wel nadrukkelijker als argument opgevoerd.

Wij zijn van mening dat we op lokaal niveau geen inkomenspolitiek moeten bedrijven, dit licht bij de landelijke overheid. Maar we moeten wel oog hebben voor problemen in onze samenleving en zijn van mening dat instellingen die hierin een bijdrage leveren zoals Stichting Leergeld, Stichting Grip op Schuld, stichting Cratosvrienden (kledingsbank en helpdesk), Stichting Voedselbank en BVG Peelland dan ook moeten koesteren en zijn van mening dat we daar terecht budget voor vrij hebben gemaakt. De extra vraag naar middelen van 179.000 euro structureel vinden wij fors zeker met het oog op het feit dat het een open einde regeling is en daarnaast de stijging van uitvoeringskosten niet eens in beeld zijn. Het kan niet zo zijn dat we later bij bijvoorbeeld de instellingen die ik zojuist noemde het geld weer terug moeten gaan halen omdat de kosten bij deze openeind regeling uit de hand lopen.

Het enige argument is dat we iets meer mensen bereiken. Maar nergens lezen we hoe hun daadwerkelijke problemen met deze aanpassing opgelost worden.

Mee doen is heel belangrijk en wij zij van mening dat werk uiteindelijk de allerbeste manier van participatie en meedoen is. Er moet stimulans blijven om werk te vinden. Maar nog veel belangrijker is dat wij van mening zijn dat het geld beter ingezet kan worden om de echte problemen die aan de armoede ten grondslag liggen aan te pakken. Die voorstellen zien wij niet. Daarom vragen wij de wethouder in het kader van de begroting straks te laten zien wat er aan budget vrij gemaakt kan worden voor maatregelen die daadwerkelijk een bijdrage leveren in de aanpak van de armoedeval. Een puur generieke regel invoeren is geen oplossing. We moeten geld investeren in maatregelen die oplossingen en verbeteringen realiseren.

Daarom stemt de CDA Fractie voor variant A, 110%.

Leo Cuijpers, fractievoorzitter/raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.