20 februari 2016

Europastraat

In de raadsvergadering van 16 februari 2016 stond het bestemmingsplan Europastraat op de agenda met enkele aanpassingen in de Welstand nota. Het CDA heeft eerder al kenbaar gemaakt in principe achter het plan te staan. Over Lindelaan 47 ( wat de Pelikaan dreigt te worden) heeft de wethouder toegezegd de echte voortgang nader te onderzoeken. Hoe is de stand van zaken nu? Wat parkeren betreft is het uitgangspunt volgens de nota op eigen terrein. Hiervan wordt nu in eerste instantie afgeweken. Wij maken ons zorgen over de parkeerdruk die bij dit aantal woningen zal ontstaan. De Europastraat is hierin meegenomen. Kan de norm van 1.1 ook toegepast worden op alleen het bouwgebied zodat er per saldo meer parkeerplaatsen gaan komen?

Tevens vragen we ons af hoe het zit met het parkeer gebruik van de mensen die hier werken? Waar laten die hun auto’s? Zou het niet beter zijn eigen personeel op een of andere manier te faciliteren bijvoorbeeld in de parkeergarage. Een onderzoek zou op zijn plaatst zijn over het parkeergedrag

De Europastraat is het enige deel in de ring waarin geen fietspad is voorzien. Dit hebben we vaker aangekaart. Kan de wethouder toezeggen een plan uit te werken om fietsers fysiek zichtbaar te maken op de Europastraat? Het plan op zich voldoet aan de woningbehoefte. Het is wel jammer dat er geen C.P.O. project bij zit voor huurders zoals we al eens eerder hebben voorgesteld.

De benodigde aanpassingen van de Welstand nota kunnen we mee instemmen. De wethouder suggereerde op onze opmerking over de vrijheidskeuze van gewone beton dakpannen ten opzichte van keramische als volgt: “We willen steeds meer minder regels”.  Daar zijn wij als CDA het grondig mee eens! Wat dan wel opvalt, is dat onze burgers in andere delen van Deurne wel moeten voldoen aan het voorschrift vaan keramische pannen. Dat is met twee maten meten; En geglazuurde pannen worden helemaal niet toegestaan. Hoe moet je dat uitleggen t.o.v. vergunningsvrij het dak vol zonnepanelen leggen? Hoe denkt de wethouder daar mee om te gaan?

Tijdens de stemming over dit voorstel hebben we ingestemd met het plan vanwege het enorm grote belang dat er snel woningen worden gebouwd voor de doelgroep sociale woningbouw omdat dit heel hard nodig. Wel hebben we onze zorg uitgesproken over de parkeerproblematiek en dat we niet gelukkig zijn met de gekozen normberekening en gevraagd hier toch anders mee om te gaan.

Evert van Kampen

Raadslid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.