05 november 2014

Extra ALV verkiezingen 2015 en fractie Wet Geurhinder

Naar aanleiding van de aankomende verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen heeft het CDA afdeling Deurne net als alle andere afdelingen de conceptprogramma’s en de vastgestelde advieskandidatenlijsten met daarbij gewaarmerkte stembiljetten ontvangen. Deze verkiezingen zullen plaatsvinden op 18 maart 2015.

 

Het CDA-Deurne zal op maandag 10 november a.s. een extra Algemene Ledenvergadering houden. Alle gemeentelijke CDA afdelingen hebben tot uiterlijk 18 november 2014 de tijd om deze stembiljetten terug te sturen. Thans is het woord aan u en de leden om een oordeel te geven over de conceptprogramma’s en advieskandidatenlijsten die ter goedkeuring aan de ALV worden voorgelegd. Beide conceptprogramma’s kunt u vinden op onze CDA site Deurne of naar wens opvraagbaar bij het secretariaat CDA afdeling Deurne.  

 

AGENDA EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING

CDA-DEURNE

Het bestuur van het CDA-Deurne nodigt u graag uit tot het bijwonen van deze extra ALV op:

Maandag 10 november 2014, Zalen van Bussel, St. Jozefstraat 77, Deurne, Tel: 0493-313117

Aanvang: 20.00 uur

Agenda:

OpeningMededelingenGoedkeuring advieskandidatenlijst Provinciale StatenGoedkeuring advieskandidatenlijst WaterschappenGoedkeuring conceptprogramma Provinciale StatenGoedkeuring conceptprogramma WaterschappenCampagne verkiezingen Provinciale Staten en Waterschappen 18 maart 2014Sluiting

      

Aansluitend na deze ALV vindt de openbare fractievergadering CDA afdeling Deurne plaats. Graag willen wij in deze openbare vergadering van gedachten wisselen met u en de inwoners van de gemeente Deurne over;

 

- Begroting 2015.

- Aanhoudingsbesluit op de Wet Geurhinder en veehouderij

 

Bezoekers kunnen ook zelf onderwerpen aan de orde stellen.

Hopend u hiermee voldoende te hebben bericht en tot 10 november a.s.

 

Met vriendelijke groet,

Hendry Hoogers, secretaris

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.