06 november 2015

Interessante CDA Regiodag

Op zaterdag 24 oktober 2015 vond de CDA Regiodag plaats. De CDA afdelingen in het Peel 6.1 gebied (Helmond, Gemert, Laarbeek, Asten, Someren en Deurne) organiseren om beurten de jaarlijkse regiodag. Het doel van deze dag is een of meerdere interessante onderwerpen aan de orde te stellen en elkaar beter te leren kennen. Dit jaar lag de organisatie bij de afdeling CDA Deurne. Onder leiding van Marjolein van de Berkmortel en Martijn Bosman is het programma tot stand gekomen. De middag vond plaats in het Toon Kortoomspark aan de Griendtveenseweg te Deurne. Op deze prachtige locatie werden we ontvangen met een lekker kopje koffie en daarna kregen we een korte presentatie van de commissie Machielsen, die de opdracht zou heeft gekregen om met concrete voorstellen te komen om de positie van het CDA naar de toekomst te versterken. Hoe bereiken we de steden, de jongeren en de ouderen? Hoe betrekken we de regio’s in beleid en bestuur? Welke lessen zijn er voor de toekomst te trekken uit de gang van zaken rond de Statenverkiezingen? Uiteraard werd er vanuit onze regio het nodige aangedragen. 

Daarna trokken we de Peel in om onder deskundige leiding van VVV gidsen een beeld te krijgen van de wereld van de noeste peelarbeiders uit de 19de eeuw. Vervolgen kregen we nog een film gezien gemaakt door Guus Willems (bekende turner van KDO Deurne) in 1967. In de film zagen we turfstekers aan het werk in het veengebied de Bult. 

Daarna bezochten het turfveldje, vlak bij de plek waar de vader van streekromanschrijver Toon Kortooms de Deurnesche Turfstrooiselfabriek leidde. Er werd getoond hoe turf werd gestoken en in beeld gebracht hoe zwaar dit werk was. Ook kregen we een plaggenhut te zien, een zeer eenvoudig verblijf voor de turfstekers.

Natuurlijk kon het proeven van het "Turfdruppelke" niet ontbreken en spraken we nog met elkaar over diverse onderwerpen die in de regio actueel zijn. Het was een nuttige en aangename middag.

Leo Cuijpers

Raadlid en Fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.