14 juli 2016

Komst AZC gaat niet door

Persbericht:

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft op dinsdagavond 12 juli een brief gestuurd naar de burgemeester van Deurne. In deze brief geven zij aan dat de plannen voor de komst van het azc in Deurne ‘on hold’ gezet zijn. Het COA wil wachten tot september en dan aan de Provinciale Overlegtafel een beslissing nemen over verdere besluitvorming. Het college van burgemeester en wethouders vindt het niet acceptabel om tot september te wachten en de bewoners van Deurne zo lang in onzekerheid te laten. Daarom stelt zij aan de gemeenteraad voor om de plannen af te blazen.

In de raadsvergadering van dinsdag 19 juli wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om het eerder genomen raadsbesluit tot vestiging van het azc in Willibrordhaeghe, genomen op 14 juni, in te trekken. Daarmee zijn de plannen dan definitief van de baan.

Reactie burgemeester Mak

Burgemeester Hilko Mak van Deurne: “Het COA is van mening dat de plannen in Deurne kunnen wachten tot september, omdat er nog geen bestuursovereenkomst en huurovereenkomst zijn ondertekend. Wachten tot september vind ik geen optie. We zitten al ver in het proces en hebben al veel gesprekken gevoerd met omwonenden en andere betrokkenen, waarbij het COA ook aanwezig is geweest. De vele gesprekken die ik met de omwonenden heb gevoerd, hebben duidelijk gemaakt hoe groot de persoonlijke impact voor een aantal mensen is. We kunnen niet aan hen vragen dat zij moeten wachten tot september of de plannen dan alsnog doorgaan. Ik heb de brief daarom besproken met het college van B&W. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om in de raadsvergadering van volgende week dinsdag de plannen definitief af te blazen. Dit heb ik ook laten weten aan het COA en aan de Commissaris van de Koning.”

Burgemeester Mak vervolgt: “De brief van het COA kwam echt uit de lucht vallen. Natuurlijk zagen wij ook de berichtgeving over de verminderde asielinstroom, maar het COA heeft tot gisteren vanuit alle kanalen gecommuniceerd dat Deurne als azc-locatie noodzakelijk blijft en dat de maatschappelijke opgave en noodzaak daar om vragen. Dit is ook wat ik doorlopend en consequent in Deurne heb gecommuniceerd, vanuit de overtuiging dat het inderdaad zo is. Afgelopen donderdag heeft het COA in een overleg op het provinciehuis nog bevestigd dat de plannen voor het azc in Deurne doorgaan. Vijf dagen later krijg ik opeens een brief van het COA dat de plannen voor het azc in Deurne ‘on hold’ zijn gezet. Ik ben van mening dat wij door dit plotselinge en onverwachte bericht niet correct behandeld zijn. Maar wat ik nog veel erger vind, is dat de gemeenteraad en onze inwoners zijn meegenomen in een boodschap en opgave, die achteraf minder urgent blijkt te zijn. Ik kan mij goed voorstellen dat bewoners en raadsleden zich niet serieus genomen voelen.”

Informatiemarkt voor bewoners St. Jozefparochie gaat door

Voor bewoners van de St. Jozefparochie zou er op donderdag 14 juli een informatiemarkt plaatsvinden over de komst van het azc. Deze bijeenkomst gaat wel door, maar op een andere manier. Graag biedt de gemeente de bewoners van de St. Jozefparochie aan om vragen te stellen die mogelijk bij hen leven. Nader bericht over de invulling van de bijeenkomt volgt op donderdag 14 juli op www.deurne.nl.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.