23 september 2020

Maatschappelijke voorzieningen: Pot eerlijk verdelen

De afgelopen tijd is de discussie flink opgelaaid over de verdeling van de pot met geld voor Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt. Deze pot, is door alle politieke partijen gevuld met een bedrag wat ingezet zou worden voor voorzieningen in de wijken en kerkdorpen. Inwoners van kerkdorpen en wijken hebben zich ingespannen om in beeld te brengen, welke voorzieningen noodzakelijk zijn voor de toekomst van hun wijk of dorpskern. 

Na een periode van ongeveer een jaar, heeft wethouder Verhees het voor elkaar gekregen om met een voorstel te komen waarin nauwelijks gehoor wordt gegeven aan de inbreng vanuit de wijken en dorpskernen. In zijn voorstel werd zo ongeveer het gehele budget ingezet voor de bouw van een nieuw zwembad in Deurne centrum. Een zwembad waarvan Gemeente Deurne niet eens eigenaar is. Daarmee heeft het voorstel van wethouder Verhees vooral aandacht voor de bouw van een nieuw zwembad in het centrum Deurne maar gebruikt hiervoor het budget van wijken en dorpskernen. 

Tijdens de afgelopen raadsvergadering zorgde wethouder Verhees in dit dossier voor nog een opmerkelijke verrassing, zonder iets te laten weten trok hij het voorstel terug, waardoor alle aanwezige inwoners, welke speciaal naar het gemeentehuis kwamen voor dit onderwerp, na 5 minuten alweer op straat stonden omdat hij het onderwerp niet wilde behandelen. Dit ondanks dat richting betrokken wijken en dorpskernen duidelijkheid was toegezegd. 

Niet alleen in dit dossier werd duidelijk dat de zittende coalitie Doe!, DeurneNU en VVD nauwelijks nog aandacht heeft voor de wijken en dorpskernen. Dit werd eveneens pijnlijk duidelijk nadat CDA Deurne in de raadsvergadering van vorige week dinsdag, burgemeester en wethouders de opdracht wilde geven de verbouwing van het gemeentehuis te heroverwegen, en het vrijkomende budget te investeren in de samenleving i.p.v het eigen gemeentehuis. De coalitie en de overige oppositiepartijen hielden echter vast aan de investering in het eigen gemeentehuis en wilde niet de moeite nemen om de beslissing te heroverwegen in het belang van de samenleving. Opmerkelijk omdat politieke partij DOE! eerder hierover vragen heeft gesteld en toch de investering in het gemeentehuis bleef steunen.

CDA Deurne blijft op koers om inwoners, ondernemers en verenigingen waar mogelijk maximaal te ondersteunen, zeker in deze Corona-tijd. De discussie over de verdeling van het budget voor voorzieningen in wijken en dorpskernen, wordt op 6 oktober as om 20.00 uur vervolgd. Voor CDA Deurne staat voorop dat de pot zo eerlijk mogelijk verdeeld moet worden voor de voorzieningen in wijken en dorpskernen.

We houden je op de hoogte, groet CDA Deurne 

Link naar amendement CDA Deurne dat ingediend is op het punt Maatschappelijke Voorzieningen in de Buurt

Link naar motie inzake herzien verbouwing gemeentehuis.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.