18 februari 2016

Motie: oplossen illegale woonsituaties

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2016 hebben we als fractie een motie ingediend om voortvarend oplossingen te kunnen bieden voor illegale woonsituaties in het buitengebied. Op eerdere thema-avonden en uit persoonlijke gesprekken is de urgentie van deze problematiek duidelijk naar voren gekomen en vinden we het onze taak burgers die door stapeling van regelgeving in deze situatie zijn belandt te helpen. De wet Plattelandswoning is hierbij een instrument dat voor bepaalde gevallen zeer zinvol ingezet kan worden. Echter dit instrument is niet altijd een oplossing en zo zijn er dus ook andere mogelijkheden als bijvoorbeeld het bestemmen van een burgerwoning met milieu beperkingen. Met de motie steken we in om de wethouder alle middelen in handen te stellen waarbij zorgvuldigheid niet verloren gaat om burgers die in de vervelende situatie beland zijn dat ze terwijl ze er al sinds mensenheugenis wonen in een illegale situatie terecht zijn gekomen. Dat kan volgens het CDA Deurne nooit de bedoeling zijn. Helaas twijfelen nog steeds diverse partijen en is er om voor ons nog onbekende reden een bepaalde angst om de wet plattelandswoning toe te voegen aan de instrumenten. Argumenten als we hebben al voldoende mogelijkheden zijn niet juist want daarom is er juist de wet plattelandswoning om in bepaalde schrijnende situaties soelaas te bieden. Uit de reacties van de andere partijen was duidelijk dat het niet haalbaar was voldoende stemmen voor de motie te krijgen. De toezegging van de wethouder om dit onderwerp wel te willen agenderen in de commissie omdat het signaal duidelijk is is hopelijk een eerste goede stap om onze vele burgers die in deze situatie terecht zijn gekomen te helpen. 

Lees hier de motie: Oplossen illegale woonsituaties

Leo  Cuijpers, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.