05 november 2017

Onduidelijkheid over ontwikkelingen Bospark de Bikkels

Sinds donderdag 2 november 2017 kwamen de eerste berichten bij onze fractie binnen over ontwikkelingen bij het Bospark de Bikkels in Vlierden. Vrijdag werden we door de gemeente geïnformeerd middels een Raadsinformatiebrief. Omdat de geluiden die wij ontvingen er op duiden dat de ontwikkelingen ook daadwerkelijk plaats gaan vinden hebben we raadsvragen gesteld om duidelijkheid hierover te krijgen. 

 

Vraag

 

Afgelopen donderdag kwamen bij onze fractie diverse meldingen binnen over veranderingen die gaande zouden zijn bij bospark De Bikkels (Roompot) in Vlierden. Op vrijdag middag werden we hierover ook in kennis gesteld door de Raadsinformatiebrief RIB-HV-1754.

 

Volgens deze Raadsinformatiebrief begrijpen wij dat het vestigen van het gevraagde aantal arbeidsmigranten niet mogelijk is conform bestemmingsplan en beleidskader huisvesting arbeidsmigranten 2015. Tevens begrijpen wij dat er wel een gesprek heeft plaats gevonden maar er nog geen officiële aanvraag is gedaan en dat het college nog geen besluit heeft genomen.

 

In de krant van zaterdag (ED) konden we lezen dat de organisatie Roompot inmiddels wel gesprekken heeft gevoerd met medewerkers en dat de recreatieve huur per 17 november a.s. stopt. In de loop van zaterdag komt ons ook ter ore dat er ontslagen vallen.

 

Het lijkt ons vreemd om al maatregelen te nemen die gericht zijn op de nieuwe situatie als daarvoor geen uitzicht is dat die nieuwe situatie er gaat komen. 

 

Dit brengt de fractie van het CDA tot de volgende vragen voor het college van B&W:

 

1)     Zijn er in het gesprek duidingen geweest waaraan Roompot toekomstige medewerking voor deze plannen verwacht?

 

2)     Als de aanvraag concreet komt gaat u dan medewerking verlenen? Wij weten immers dat u bijvoorbeeld bij de zusterflat ook gebruik heeft gemaakt van de hardheidsclausule om af te kunnen wijken van het beleidskader.  

 

3)     Als een organisatie personeel ontslaat en vanaf 17 november geen boekingen meer mogelijk maakt dan kan dit niet anders zijn dan dat met het nieuwe plan gestart wordt. Gaat u als dit ook daadwerkelijk gebeurd handhaven?

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA-fractie,

Leo Cuijpers

 

 

Antwoord

 

…..

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.