08 oktober 2020

Onzichtbaarheid gemeente in Coronatijd.

We leven in een bizarre tijd. Begin maart van dit jaar werd Nederland geconfronteerd met het Corona virus en belandden we in een zogeheten intelligente lockdown. Dit raakt de mensen maar ook de economie. Zo ook de mensen en economie in de gemeente Deurne. Het doet goed om te zien dat er binnen de beperkingen veel mogelijkheden zijn waar iedereen haar eigen invulling aan geeft. 

Ondertussen is het oktober 2020 en zijn we alweer 6 maanden verder. Afgelopen maanden heeft CDA Deurne herhaaldelijk gevraagd om duidelijkheid te verschaffen over de financiële gevolgen voor de gemeente, zeker nu het Corona-virus nog meer economische schade dreigt te veroorzaken. Het college van Burgemeesters en Wethouders heeft tot nu toe op geen enkele manier de raad geïnformeerd en meegenomen in de financiële gevolgen van deze crisis. Dit verbaast ons ten zeerste omdat we hierdoor wellicht verkeerde beslissingen nemen vanwege het ontbreken van deze relevante informatie. 

CDA Deurne heeft onder andere daarom, in samenwerking met Centrummanagement Deurne, een enquête uitgestuurd om te polsen hoe het met de ondernemers in Deurne gaat maar ook om te weten te komen of en hoe zij zijn geholpen door verschillende instanties.

Een opvallende uitkomst was dat meer dan de helft van de ondernemers niet bekend is met of benaderd is door het Coronateam van Gemeente Deurne. Dit bevreemdt ons omdat eerder ons werd verzekerd dat er flinke effort werd gestoken in het Coronateam en de bekendheid hiervan bij onze ondernemers. Burgemeesters en wethouders moeten er zijn voor haar burgers maar ook voor haar ondernemers, juist in deze tijd. Wij vragen ons dan ook af hoe effectief de communicatie hierin naar onze ondernemers is geweest. 

Donderdag 8 oktober om 20.00 uur vindt de Raadscommissie Samenleving en Bestuur plaats. Hierin krijgt de commissie een Corona-update. Wij zien uit naar deze update en zijn dan ook erg benieuwd wat Burgemeester Hilko Mak ons gaat vertellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.