16 oktober 2014

Openbare bijeenkomst cultuur

Openbare bijeenkomst over cultuur in Deurne in het algemeen en het gebruik van het Cultuurcentrum Martien van Doorne in het bijzonder.

Op maandag 20 oktober vindt er in museum de Wieger een openbare bijeenkomst plaats met betrekking tot het Cultuurcentrum. Er zullen enkele experts aan het woord komen die hun ideeën geven over theater en cultuur.

Essentie van deze bijeenkomst is, dat er van gedachten gewisseld kan worden door genodigden, zijnde huidige en toekomstige belanghebbenden en betrokkenen, over hun visie, ideeën, voorbeelden van cultuur en gebruik van het gebouw. De aanwezige politici mogen alleen luisteren en doorvragen.

Om een inzicht te krijgen in alle ideeën en voorbeelden zullen deze gebundeld worden om zo tot een duidelijke culturele visie op de gemeente Deurne te komen.

De organisatie van deze avond is in handen van de gezamenlijke oppositie partijen binnen de gemeente Deurne.

De avond is voor iedereen toegankelijk en begint om 20:00 uur. Gespreksleider is dhr. Ben Timmers. Om 22:00 uur zal de bijeenkomst afgesloten worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.