14 juni 2012

Openbare fractievergadering en extra Ledenvergadering

Op maandag 18 juni 2012, aanvang 20.30 uur, houdt het CDA-Deurne een openbare fractievergadering bij zalen van Bussel, Sint Jozefstraat 77 in Deurne. Voorafgaand is er van 20.00 – 20.30 uur een extra ledenvergadering in het kader van de goedkeuring van de CDA advieskandidatenlijst voor de tweedekamer verkiezingen van 12 september 2012.

Graag willen wij in deze openbare vergadering persoonlijk van gedachten wisselen met de inwoners van de gemeente Deurne over onder andere;
-Startnotitie VAB's
-Wijziging Subsidieverordening nav bezuinigingen 2011
-Kaderbrief 2012

Bezoekers kunnen ook zelf onderwerpen aan de orde stellen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.