23 mei 2012

Opening in dossier Boerenbondsterrein

DEURNE - Er lijkt een oplossing in de maak voor het bestemmingsplan Stationsstraat-Haspelweg in Deurne. De opening in het 'hoofdpijndossier' wordt geboden door Boerenbond Deurne, dat de raad een brief stuurde in de aanloop naar de commissievergadering van dinsdagavond.

Daarin stelde het Deurnese bedrijf voor om de vergunningsaanvragen voor de bouw van het bedrijfsverzamelgebouw en de parkeergarage in te trekken, in ruil voor ruimere mogelijkheden om een winkelgebied te realiseren. Omdat het de enige mogelijkheid is om uit de impasse te komen, kozen de fracties er unaniem voor om die route te bewandelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.