14 juli 2020

Oplossingen creëren voor onverkoopbare woningen buitengebied

Dinsdag 7 juli vond in Deurne de laatste raadsvergadering voor de vakantie plaats en de eerste nadat sinds de corona uitbraak de raad niet meer voltallig bij elkaar was geweest. Op de agenda stond de behandeling van de bestuurlijke lus in het kader van de 3de herziening bestemmingsplan buitengebied met o.a. de problematiek op de Goorsebergweg. 

Dit onderwerp werd door CDA Deurne aangegrepen om oplossingen te vinden voor schrijnende gevallen waarbij stoppende boeren met een waardeloos huis komen te zitten. Het CDA Deurne heeft als idee om dit soort woningen te laten slopen en de eigenaar een plek toe te wijzen waar hij mag bouwen. 

De huizen zijn zogenaamde bedrijfswoningen en daar mag je alleen wonen als je een agrarisch bedrijf hebt. Boeren die stoppen met hun bedrijf moeten er dus eigenlijk vertrekken. Verkopen aan niet-agrariërs kan niet omdat dit is uitgesloten in Deurne. Dit heeft onder meer te maken met het woon- en leefklimaat dat wordt bepaald door uitstoot van bijvoorbeeld geur. Andere agrariërs zien koop vaak niet zitten. Niet iedere boer heeft iets aan nóg een huis en de percelen liggen vaak in een omgeving waar de uitstoot hoog is, waardoor er nauwelijks andere activiteiten mogen. 

Om er toch voor te zorgen dat er mogelijkheden komen en daarmee de transitie van het buitengebied ook beter op gang komt wil CDA Deurne eigenaren van het 'waardeloze’ huis een optie geven om toch vooruit te kunnen. Dit kan door waarde te creëren door een nieuwe woontitel te verstrekken en de grond betere verkoopbaar te maken doordat bijvoorbeeld het huis gesloopt is. Hierbij zou de gemeente plekken in het buitengebied aan kunnen wijzen waar mensen een woning terug kunnen bouwen. 

Eerder heeft de fractie al voorstellen gedaan om het mogelijk te maken dat er gebruik gemaakt wordt van de regeling plattelandswoning. In bepaalde gevallen is dit een uitkomst zodat burgers toch kunnen wonen. Echter de meerderheid van de raad is hierop steeds tegen geweest. Doordat de rechter uitspraak heeft gedaan waarbij de motivering om geen gebruik te maken van de wet plattelandswoning onvoldoende wordt gevonden en omdat in die uitspraak de regeling ook nog ruimer wordt uitgelegd als waar de CDA fractie vanuit ging hebben we ook deze optie om te komen tot oplossingen voor schrijnende gevallen opnieuw ter discussie gesteld.

Hiertoe zijn de volgende twee moties ingediend:

Naar aanleiding van de discussie in de raad heeft de CDA fractie deze moties aangehouden met de toezegging dat de onderwerpen direct na het zomerreces worden geagendeerd in de commissie om deze inhoudelijk te bespreken.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.