29 september 2016

Oud papier

Voorzitter, "oud papier" is voor velen in de bevolking een soort "zegeltjes plakken van de supermarkt" : een volksgebruik waaraan velen prettige herinneringen hebben, zeker in mijn generatie. Oud papier ophalen voor de uniformen van de harmonie of uitrusting van de voetbalclub of het gilde, voor de missie (met apart het zilverpapier), of voor eigen doelen om cadeautjes voor sinterklaas te bekostigen.

Een dergelijk stuk volkscultuur, nog duidelijk aanwezig in de bevolking van de kernen van deze gemeente, dient door de volksvertegenwoordiging gerespecteerd te worden. maar zoals in vele zaken (ik noem de huishoudelijke hulp voor diegenen die na de oorlog voor de wederopbouw hebben gezorgd, of de herbenoemingsprocedure van de burgemeester) wordt de volksvertegenwoordigende rol van de raad volledig veronachtzaamd. Jaren terug bewonderde ik het evenwicht in Deurne, zoals in vele Brabantse gemeenten, in beleid tussen hetgeen uit de bureaucratie -en daar bedoel ik dit hele huis mee- voortkomt en uit de politiek.

Dit verwijst naar de verwantschap met onze vlaamse buren. ik wil er een persoonlijke noot aan toevoegen: de raad van Deurne had ook altijd bewakers van de rol als volksvertegenwoordiger: ik noem daarbij Jan Liebreks, Tjeu Brabers en Jan Duffhaus. Nu zie je meer bewakers van het monisme alsof ze lid van het college zijn. De vergadering van de commissie W&V van gisterenavond was daar een voorbeeld van. ik vervolg: Anno 2016 slaat de bureaucratie in beleid volledig door gesteund door regeltjes en geheimhouding. om wat voor legitieme redenen dan ook.

Zeker in gemeenten waar het monisme hoogtij viert, zoals in Deurne, wordt de bureaucratische aanpak -een versterkte oude politiek- steeds sterker. En als ik kijk naar de oorspronkelijke doelen van een partij als DOE dan zou deze partij zich daarvoor als eerste moeten schamen. Het CDA wil weer terug naar de roots, het emancipatie proces van de burgers dienen, en vanuit de belangen van de burger opereren. Ook weer terug naar de zorgplicht van ons allen voor de zwakken in de samenleving. En in de gemeente een duale aanpak met meer onderscheid in verantwoordelijkheden tussen college en raad. Dat maakt de politiek transparant.

Terug naar " oud papier " een metafoor voor deze koers. Geef het in handen van de samenleving en daar waar dit voorstel hieraan voldoet zullen wij dit ook ten volle steunen. Maar voordat de coalitie in euforie uitbarst (een twitter van de VVD wijst hier al op, getuige ook hun website of een facebook bericht van de vorige wethouder van DOE of de advertentie in het weekblad voor Deurne van Deurne NU -nota bene nog voor de raad iets kan zeggen / hoe je een raad schofferen kan !), ook in 2011 zat dit voorstel al bij de alternatieven van Henk Kerkers of nog sterker het was het eerste voorstel op 2 december 2011 aan de verenigingen.

Wij hebben echter geen behoefte om nog verder aan waarheidsbevinding te doen - maar zijn daar bij behandeling in de gemeenteraad ook niet bang voor. Als je toetreedt tot een college dan moet je ook wel eens voorstellen van een ander verdedigen. Deurne NU heeft die ervaring recent opgedaan bij de gemeenschapshuizen, een beleid dat tegen de roots van deze partij ingaat. Wij in het vorige college met oud papier, dat in oorsprong van DOE en PVDA afkomstig is, en zijn van schade en schande wijs geworden. ook dat vraagt in deze tijd om meer transparantie. Voor de uiteindelijke koers uit de vorige coalitie zeg ik namens het CDA aan de vertegenwoordigers van het verenigingsleven: wij hebben oprecht spijt van de gang van zaken in de vorige college periode rondom dit dossier, en dan bedoel ik de wijze waarop met de belangen van de verenigingen, de bevolking is omgesprongen. En niet de uiteindelijke besluitvorming in de raad waar het collegevoorstel. let wel unaniem! werd aangenomen. ook al willen de huidige coalitie partijen de verenigingen anders doen geloven.

Bijdrage in Commissie Ruimte en Economie van 27 september 2016

Carel Dahmen, burgercommissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.