29 augustus 2016

Persbericht inzake commissie herbenoeming burgemeester

Het CDA Deurne zal geen raadslid afvaardigen in de commissie herbenoeming burgemeester. De CDA fractie is tot deze afweging gekomen op basis van de evaluatie van de afgelopen twee en een half jaar.

We zien dat de maatschappij enorm aan het veranderen is en zijn overtuigd dat ook de politiek zwaar moet veranderen. De afstand tussen burger en bestuur zien we alleen maar verder uit elkaar groeien terwijl in de volks vertegenwoordigende rol de burger juist veel meer centraal zou moeten staan. Dit betekent in onze ogen dat bijvoorbeeld het in werk stellen van allerlei geheime commissies, die verder ook geen woord naar buiten over het onderwerp mogen zeggen, de volks vertegenwoordigende rol zeer ondermijnt. Recentelijk hebben we in de Deurnese politiek nog mogen ervaren hoe het proces met betrekking tot het wel of niet vestigen van een AZC gevallen is.

In de raadsvergadering van 19 juli jl. is de verordening vastgesteld voor het in het leven roepen van een commissie herbenoeming burgemeester. De CDA fractie heeft toen voorgesteld om in het proces ook input te verkrijgen van onze burgers bijvoorbeeld d.m.v. een enquête. De beoogde voorzitter, van de te vormen commissie, heeft toen aangegeven dat dit meegenomen kon worden. Nu blijkt echter dat dit niet meegenomen wordt. Daarom zal de CDA Fractie zelf haar voorbereiding ter hand nemen. Hierbij is de fractie voornemens onder haar eigen regie een enquête te houden, zoals het een echte volksvertegenwoordiging betaamt en zo tot een weloverwogen besluit te komen.

Deze keuze past in de nieuwe koers die het vernieuwde CDA Deurne sinds de verkiezingen van maart 2014 aan het inslaan is en uitwerkt voor het nieuwe programma 2018-2022. Een koers die erop gericht is dat de burger veel meer betrokken is bij de keuzes die gemaakt moeten worden en waarbij de belangen van diezelfde burgers veel beter worden afgewogen. Hierbij hoort ook een nieuwe bestuursstijl om op een echte duale wijze invulling te geven aan een nieuwe politieke cultuur waarin de centrale positie van onze burgers gewaarborgd is.

Namens de CDA fractie

Leo Cuijpers, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.