25 november 2014

Raadsvragen over Groene Peelvallei

Naar aanleiding van de raadsinformatiebrief NL-1448 die wij op 14 november jl. ontvingen inzake Groene Peelvallei hebben we als CDA fractie op 16 november een raadsvraag gesteld om inzicht te krijgen in de vaststellingsovereenkomst m.b.t. de Groene Peelvallei omdat we duidelijkheid wilden hebben waarom er ineens een bedrag van 143.000 euro betaald moet worden. Op 18 november 2014 hebben we hier netjes antwoord op gekregen en hebben we de vaststellingsovereenkomst bestudeerd. Dit was voor de CDA fractie aanleiding om vervolgvragen te stellen. Zie hieronder de brief aan B&W:

College van B&W

 

21-11-2014

 

 

Onderwerp: Beëindiging samenwerking Consortium Groene Peelvallei.

 

Geachte college van B&W,

 

Op 18 november jl. ontvingen wij de opgevraagde vaststellingsovereenkomst. Bedankt voor de snelle response op onze vraag. Wij hebben de vaststellingsovereenkomst bestudeerd en het bevreemdt ons dat het college heeft besloten in het kader van deze overeenkomst een bedrag van € 134.000 uit te keren aan de andere partijen in het consortium. Op 6 juli 2011 heeft de raad de structuurvisie Centrumgebied Groene Peelvallei vastgesteld. De structuurvisie is samen met de gemeente Helmond opgesteld. De laatste nieuwsbrief dateert van maart 2011 (op deurne.nl) met een uitnodiging voor een inloopavond. In RIB-NL-1209 van 7 maart 2012 zijn we geïnformeerd over de gezamenlijke aanpak van Helmond en Deurne om marktpartijen aan te trekken. Sindsdien is er aan de raad geen informatie meer verstrekt en veronderstelt het CDA Deurne, dat gehandeld wordt conform de door de gemeenteraad vastgestelde kaders. Daarom hebben we de volgende vragen:

 

1) Hoe zit het met de samenwerking met de gemeente Helmond waarover in RIB-NL-1209 nog gesproken wordt? Is deze samenwerking beëindigd en zo ja waarom is de raad hierover niet geïnformeerd? Zo nee, waarom wordt het consortium hierin geen mogelijkheden geboden om hierin een ontwikkelingsvoorstel te doen?

 

2) Wat is op dit moment de status van de samenwerking met de gemeente Helmond voor de ontwikkeling van de Groene Peelvallei?

 

3) Als de samenwerking met de gemeente Helmond voor de ontwikkeling van de Groene Peelvallei is beëindigd, wie heeft het besluit genomen dat er geen mogelijkheden zijn voor het consortium om met een plan te komen voor alleen het grondgebied van Deurne passend binnen de door de raad vastgestelde structuurvisie van 6 juli 2011 en passend binnen de vaststellingsovereenkomst.

 

4) Op basis van welke overwegingen heeft het college besloten de samenwerking met het consortium te beëindigen, wetende dat dit financieel gevolgen heeft sinds het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst, na behandeling in college van 2 december 2008. Waarom is het consortium niet de mogelijkheid geboden om een plan in te dienen, passend binnen de door de gemeenteraad vastgestelde structuurvisie voor 31-12-2015, de einddatum van de vaststellingsovereenkomst?

Klopt het dat bij eenzijdige verbreking door het consortium de afspraken van de vaststellingsovereenkomst vervallen en daarmee automatisch artikel 9 in werking treedt?

 

5) In RIB-NL-1448 van 13 november 2014 schrijft u dat "het uitbetaalde bedrag wordt verwerkt in de najaarsnota". Betekent dit dat zonder meer tot betaling is overgegaan nadat het consortium heeft laten weten de samenwerkingsrelatie met de gemeente Deurne te beëindigen? En indien betaling al heeft plaatsgevonden, was het niet gepast geweest om voor het doen van deze betaling de gemeenteraad hiervoor budget te vragen?

 

 

 

Met vriendelijke groeten

CDA Deurne

 

 

Leo Cuijpers

Fractievoorzitter CDA Deurne

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.