09 december 2015

Terugblik Hyppisch Centrum Deurne

Voorzitter, allereerst complimenten voor het uitstekende historisch overzicht.

Terug in de tijd: oktober 2013 raadsinformatie avond waarin ik heb begrepen het nieuwe college van bestuur de raad heeft geïnformeerd over de ontwikkelingen van Deurne Paardenwereld en het positieve perspectief.

Vreemd, daar in het weekend van 28/29 september 2013 bij de vierspannen Deurne, zo is ons vorige week bij onze openbare fractie gebleken, nog vanuit het personeel van NHB naar de burgemeester toe is gewaarschuwd voor het naderende faillissement en sluiting van het hippisch centrum. Voorziter ik verwacht van deze wethouder geen reactie hier op maar, ik wilde het niet onvermeld laten vanwege de praat in de bevolking. Op 7 november 2013 wordt de gemeente op een uiterst onzorgvuldige wijze geïnformeerd over

de sluiting van NHB Deurne. Ik was toen nog werkzaam op het werkterrein van de relatie beroepsonderwijs bedrijfsleven en wist als geen ander dat de wijzigingen in de bekostiging wel tot dit besluit moest leiden: wijziging in de bekostiging van bedrijfsopleidingen leidde tot een aanzienlijk verlies aan inkomsten in het MBO hieruit zo bleek toen pas bekostigde Helicon het verlies van NHB Deurne. ; verder de wijziging van de structuur van het MBO niveau 4 van 4 jarige naar een 3 jarige opleiding; en het wegvallen van de subsidies voor het AOC onderwijs van ministerie van landbouw (nog onlangs actueel in de tweede kamer).

Eind 2013, begin 2014 hebben, zoals aangeduid in dit overzicht, enkele experts vanuit de Groene Campus het college gewaarschuwd dat een nieuwe drager voor de bekostiging van het onderwijs onhaalbaar was. Het betreft hier inwoners van Deurne met grote kennis van zaken.

Een belangrijke rol daarbij speelde het landelijk streven om economisch niet relevante opleidingen te beperken: dierenopleidingen zouden volgens een convenant tussen AOC instellingen en het ministerie worden beperkt. Dit maakt de kans op nieuw te vestigen opleidingen op dit terrein nagenoeg onmogelijk.

Ik betreur dat niet eerder in deze commissie gewag is gemaakt van het beroep van de gemeente op de staatssecretaris in juni 2015 en het verloop daarvan. Voorzitter, het gaat niet om mijn gelijk zoals,de voorzitter van de DOE fractie mij na een vorige vergadering toebeet, maar om de toekomst van het NHB. Er is na de collegevorming veel tijd verloren gegaan om nog enige kans te maken op een vergelijk met de onderwijssector, en met name de regionale partijen Helicon en Cita Verde.

Ik wil afsluiten met waar het CDA in de beslotenheid voor heeft gepleit: 

wij zijn voor een nieuw concept te ontwikkelen door Libema, een meer dan uitstekende partij in de recreatie sector.biedt Libema wel meer mogelijkheden in de context van de besluiten van de Groene Peelvallei. De beperking van de ambities van de gemeente Helmond bieden kansen voor Deurne. Verbreed dit dan wel met meer dan paarden!realisme mbt de kansen voor onderwijs, ik zie dit terug in het beleid 

Carel Dahmen, burgercommissielid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.