08 februari 2011

Visie op plattelandsontwikkeling Deurne voor de komende 10 jaar

Het CDA, afdeling Deurne, houdt op maandag 28 februari 2011 een thema-avond waarin de plattelandsontwikkeling van Deurne centraal staat. Naast CDA gedeputeerde, provinciale lijsttrekker en voormalig inwoner van Deurne Ruud van Heugten zijn Wim Meulenmeesters van ZLTO Gemert-Bakel, Lex Huijbers DB lid van waterschap De Dommel en Maria Berkers van Stichting Stop de Stank in Deurne de deelnemers die hun mening geven en met ons willen discussiëren over de plattelandsontwikkeling van Deurne voor de komende tien jaar. De avond wordt gehouden in Zalen van Bussel aan de St.Jozefstraat 77 te Deurne. De thema avond begint om 20:30 uur en iedereen is van harte welkom. Voorafgaand om 19:30 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats.

  

Welke thema’s zijn belangrijk voor de plattelandsontwikkeling voor Deurne voor de komende 10 jaar. De discussie rond de varkenspest bracht ons in het verleden de beleidsmatige inzet die geleid heeft tot de reconstructie. LOG gebieden, in- en extensiveringszones, groene, rode- en verwevingsgebieden. Daarnaast hebben we in Deurne voorop gelopen met de opzet en uitwerking van Integrale Dorpsontwikkelingsprogramma’s en de uitvoer daarvan. Voor de komende jaren lopen een aantal zaken uit het verleden nog uitdrukkelijk door. Steeds meer maatschappelijke bemoeienis en betrokkenheid gaat een rol spelen rond de invulling van het buitengebied in onze gemeente.

Vier mensen zullen op deze avond een korte inleiding verzorgen en hun visie geven op de toekomst van Deurne en hoe de plattelandsontwikkeling in Deurne eruit ziet in de toekomst en in het perspectief van de huidige landelijke ontwikkelingen. Ruud van Heugten zal ingaan op het provinciale politieke klimaat voor de komende tijd. Wim Meulenmeesters gaat in op de toekomst van het platteland waar ook o.a. de discussie rond VAB (voormalige agrarische bedrijfsgebouwen) speelt, Lex Huijbers gaat in op de rol van waterschappen in het beheer van waterkwaliteit en kwantiteit in het buitengebied en natuurgebieden en Maria Berkers zal namens de Stichting Stop de Stank de visie naar voren brengen hoe deze  Deurnese Stichting denkt over de combinatie van een gezonde leefomgeving voor Deurne in relatie tot de toekomstige ontwikkeling van de landbouw in het buitengebied.

Hierna zullen de inleiders plaats nemen in een panel, waarna zij met elkaar en met de aanwezigen in discussie gaan. Wilt u meepraten over de toekomstontwikkeling van het Deurnese platteland en haar kerkdorpen, dan bent u van harte welkom op deze avond. Een duidelijke en heldere visie op de toekomst is van belang voor het nemen van de juiste beslissingen. Het CDA Deurne wil daarom graag over dit onderwerp in discussie met geïnteresseerden.

19 februari 2011

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.