14 juni 2019

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst !

Wie het nieuws volgt krijgt het gevoel dat er van alles mis is met onze jeugd en de jeugdzorg. Sinds 2015 stijgt het aantal jongeren dat in aanraking komt met de jeugdzorg. In 2018 kreeg bijna 1 op de 10 jongeren (tot 23 jaar) jeugdzorg. Twee op de drie gemeenten komt fors geld tekort voor jeugdzorg. In Deurne bedroeg het tekort over 2018 naar verwachting maar liefst 1,7 miljoen. De jeugdhulp in regio Zuidoost-Brabant zelf dreigt met acties en werkonderbrekingen omdat ze vinden dat meer geld nodig is voor een betere beloning van personeel en voor voldoende aanbod van goede hulp aan jongeren. Redenen genoeg voor het CDA Deurne om Tweede Kamerlid René Peters op 7 juni uit te nodigen voor een gezamenlijk werkbezoek aan Bijzonder Jeugdwerk (Vreekwijk).

Een afvaardiging van Bijzonder Jeugdwerk gaf in de ochtend uitleg over de ontwikkelprogramma’s die jongeren uit Zuidoost - Brabant bij Bijzonder Jeugdwerk doorlopen op het gebied van opvoeding, behandeling en talentontwikkeling. Zeer indrukwekkend waren een – door een jongere verzorgde - rondleiding door de besloten en open behandelgroep en het agrarisch zorgbedrijf.  Eén van de jongeren vertelde dat zij sinds haar 9e gebruik maakt van de jeugdzorg en inmiddels al meer dan 10 verschillende behandelgroepen doorlopen heeft. Nadat ze 5 jaar lang niet naar het voortgezet onderwijs geweest is krijgt zij nu de kans op de Korenaer (voortgezet speciaal onderwijs school op het terrein van Bijzonder Jeugdwerk) om MBO - certificaten te halen. Binnenkort wordt ze 18 en komt ze in aanmerking voor beschermd wonen. Wij mogen er als Deurne trots op zijn dat een organisatie als Bijzonder Jeugdwerk zich er binnen onze gemeente dagelijks met hart en ziel voor inzet om het talent van deze jongeren tot bloei te laten komen en hen weet te motiveren om voor hun toekomst te gaan.

’s Middags schoven ook CDA - raadsleden uit de Peelgemeenten aan en werden ervaringen gedeeld hoe jeugdzorg in de verschillende gemeenten georganiseerd is en wat er nodig is om deze samen te verbeteren.

Volgens René Peters klopt de theorie achter de decentralisaties nog steeds, maar de praktijk niet altijd. Eén van de aanwezige zorgaanbieders uitte in dat kader zijn zorgen over een 20-tal Deurnese leerlingen in de leeftijd van 14-16 jaar die volgens hem thuisblijven van school, zonder zorg en zonder dat iemand verantwoordelijkheid voor hen neemt. Naar aanleiding van dit verontrustende bericht, dat wat het CDA Deurne betreft zeker nader onderzoek verdient, concludeerden de politici dat een hechtere samenwerking tussen gemeenten en het onderwijs er aan kan bijdragen dat jongeren niet tussen wal en schip vallen.

De aanwezigen waren het erover eens dat een belangrijke voorwaarde voor verbetering van de jeugdzorg is dat de (rijks)budgetten aansluiten op de kosten van gemeenten. Maar daarvoor zal duidelijk moeten zijn wat er precies onder jeugdzorg valt. Peters: “Er is 12 procent volumegroei. We weten niet hoe dat komt en we weten niet waar het geld aan wordt uitgegeven. Dat is geen best verhaal.” Werk aan de winkel voor zowel politiek Den Haag als gemeenten om duidelijke antwoorden te krijgen op deze vragen.

Ook gemeenten zelf hebben mogelijkheden om de kwaliteit van zorg te verbeteren en kosten te verlagen. Professionalisering in de toegang en meer aandacht voor preventie kunnen een kwaliteitsimpuls geven. De kosten voor zowel zorgaanbieders als gemeenten zouden verlaagd kunnen worden als bij gezamenlijke inkoop van zorg overeenstemming zou bestaan over kwaliteitseisen en langduriger contracten afgesloten zouden worden.  Hiernaast zouden gemeenten meer in moeten zetten op controle achteraf; heeft een zorgaanbieder voldaan aan de eisen die op voorhand gesteld zijn?

En de jongeren van Bijzonder Jeugdwerk, wat levert het werkbezoek hen op? Extra (incidentele) middelen vanuit Den Haag waren al toegezegd. CDA Deurne heeft dankzij het werkbezoek genoeg inspiratie en ideeën opgedaan om zich ook in de toekomst in te blijven zetten voor deze jongeren en de jeugdzorg binnen de gemeente te verbeteren. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst!

Riny van Leeuwen -  Berkvens, raadslid CDA Deurne

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.