01 november 2012

Brief van Sybrand Buma


Beste CDA-ers,

De afgelopen dagen zijn drukke dagen geweest. We kunnen terugkijken op een goed najaarscongres in de Doelen in Rotterdam.  De commissie Rombouts presenteerde haar evaluatierapport met de titel ‘Om eenheid en inhoud’. De fractie en ik omarmen de aanbevelingen van de commissie en gaan keihard aan de slag voor het CDA. Samen hebben we zaterdag vervolgens vooruit gekeken richting de toekomst.

Rutte en Samsom hebben afgelopen maandag het regeerakkoord 'Bruggen slaan' gepresenteerd. Het CDA beoordeelt dit akkoord vooral op de gevolgen voor werk, gezin en samenleving. Tot onze teleurstelling moeten we constateren dat dit akkoord van VVD en PvdA slecht uitpakt voor werk, gezin en samenleving. In de huidige crisis is er sprake van teveel schulden en te weinig banen. De schulden worden in dit akkoord deels aangepakt, maar aan banen wordt bijna niets gedaan. Het CDA kiest voor werk boven inkomen. De nieuwe coalitie kiest voor nivelleren boven inkomen.

Gewone gezinnen en middeninkomens zijn met dit uitruilkabinet de klos. Zo wordt de kinderbijslag flink beperkt, worden de gratis schoolboeken afgeschaft en worden jongeren opgezadeld met enorme studieschulden.

ZORG
Vooral de stijging van de zorgpremie springt hier in het oog. Gezinnen met een middeninkomen gaan er honderden euro's op achteruit. Rutte haalt geld weg bij de achterban van de VVD en geeft dat aan de achterban van de PvdA. Het mag duidelijk zijn dat wij hier te maken hebben met een coalitie waar de ene partij de markt groter maakt en de andere partij de staat. De burger heeft het nakijken; de samenleving wordt verzwakt, niet versterkt.

GROOTSCHALIGHEID
Daarnaast willen VVD en PvdA dat Nederland in de toekomst alleen nog maar gemeenten met meer dan honderdduizend inwoners telt. Gemeenten met minder inwoners moeten dan fuseren. Bij deze 100.000-plus gemeenten wordt de overheid groot en anoniem en komt het bestuur ver van de burger af te staan. In Zeeland blijven zo bijvoorbeeld drie gemeenten over. Zoiets verzin je alleen achter de Haagse tekentafel. Deze grootschaligheid is geen goed idee.

EERSTE KAMER
De CDA-fractie in de Eerste Kamer zal voor haar eigen principes en keuzes staan. VVD en PvdA moeten zich daarbij niet te rijk rekenen. De nieuwe coalitie heeft in de Eerste Kamer geen meerderheid. Het CDA zal in de Eerste Kamer geen keuzes maken die onacceptabel zijn voor gewone gezinnen in Nederland.

De Tweede Kamerfractie in Den Haag is er
voor u. 
De komende tijd komen wij naar u toe. 
U kunt ook altijd contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Sybrand Buma

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.