10 oktober 2012

CDA stelt heldere kaders in dossier Oud Papier


Dinsdagavond 9 oktober 2012 stond voor de tweede maal de behandeling van de uitkomst van de aanbesteding op de commissieagenda. De bijdrage van onze fractievoorzitter was als volgt:

Voorzitter

We zitten nu in de tweede commissiebehandeling n.a.v. de aanbesteding oud papier. En het vraagstuk is voor de raad een verdeelvraagstuk. Ofwel wat gaan we doen met de uitkomst van deze aanbesteding. De CDA fractie concludeert dat er in ieder geval een zeer goed aanbestedingsresultaat is gerealiseerd. De wethouder heeft alles goed inzichtelijk gemaakt ondanks dat sommige partijen dit verwerpelijk vinden en het hoofd liever in het zand steken en het willen laten bij het oude. Wij hebben ook aangegeven dat het niet zo kan zijn dat de verenigingen in een keer met een financiële strop achter gelaten worden.

Daarom voorzitter hebben wij de volgende visie op dit onderwerp:

1)    Deurne koerst op eigen kracht. Hierin spelen de verenigingen een belangrijke rol en daarom willen we het college de opdracht geven werkzaamheden te formuleren die uitgevoerd kunnen worden door verenigingen waarmee enerzijds de verenigingen hun financiele huishouding in de komende jaren kunnen spekken en anderzijds de gemeente verder gaande bezuinigingen kan doorvoeren in haar taken. Hiermee snijdt het mes aan twee kanten.

2)    Omdat wij verwachten dat niet direct deze werkzaamheden beschikbaar zijn, de mogelijkheid bieden aan de huidige inzamelende verenigingen, die dat willen, te continueren met papierinzameling op basis van een variant op scenario 1b voor max. de huidige contractperiode. Wij vinden namelijk als fractie dat het financiële verschil tussen wel of niet op halen met verenigingen in minder gebracht moet worden op het uit te keren tarief per opgehaalde eenheid OPK. Dat is nu ruim 36 euro en voor zover wij het kunnen berekenen zou dit met een enkele euro per eenheid te realiseren moeten zijn maar vernemen graag voor behandeling in de raad wat dan het uiteindelijke tarief zou moeten zijn. Dit ligt dan nog ver boven bijvoorbeeld het tarief van 22 euro zoals dat in Someren wordt gehanteerd waar een mix van inzameling met verenigingen en centrale inzameling via de inzamelaar van toepassing is.

3)    Voor die verenigingen die willen stoppen met het inzamelen van oud papier bijvoorbeeld omdat het voor hen lastig is de nodige vrijwilligers hiervoor geregeld te krijgen de mogelijkheid te geven gebruik te maken van de afbouwregeling.

Voorzitter, wat bereiken we hiermee:

1)    Op korte termijn zorgen we ervoor dat verenigingen niet in de problemen komen en kunnen we de burger ruim 8 tot 10 euro teruggeven in de afvalstoffenheffing.

2)    De verenigingen zelf kunnen kiezen tussen alternatieve werkzaamheden, inzamelen oud papier op basis van de door ons voorgestelde variant op scenario 1b of gebruik maken van de afbouwregeling.

3)    Op lange termijn (dus na vier jaar) een ruim aanbod van werkzaamheden is opgebouwd waar verenigingen die daarin geïnteresseerd zijn op kunnen inschrijven omdat wij vinden dat dit breed toegankelijk moet zijn voor alle verenigingen waarbij het mes dan aan twee kanten snijdt.

Voorzitter wij zijn ervan overtuigd dat dit de weg is die we moeten bewandelen. Daarom nogmaals de opdracht aan het college om een aanbod van werkzaamheden op te bouwen. Opdracht aan de wethouder om in contact te treden met de verenigingen om hun keuzes te vernemen. En tot slot ons te voorzien van de financiële consequenties zodat wij dit in de begrotingsbehandeling kunnen meenemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.