09 maart 2022

CDA Heusden is voor behoud van de spoordijk

CDA Heusden maakt het behoud van de spoordijk in de Baardwijkse Overlaat tussen Drunen en Waalwijk tot één van de speerpunten bij de gemeenteraadsverkiezing van 16 maart. Dit is namelijk hét moment voor inwoners om nog te voorkomen dat de dijk wordt afgegraven en omliggende bomen en struiken allemaal worden gekapt.

“Het afgraven van deze dijk onder het fietspad naar Waalwijk mag geen toekomstig spijtpunt worden”, aldus Maartje Schmiermann uit Drunen en de nummer 2 op de kandidatenlijst van CDA Heusden.

Wat gaat er gebeuren?

De GOL-plannen (Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat), waar een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad nu mee heeft ingestemd, geven aan dat de spoordijk met het fietspad over 332 meter wordt afgegraven en wordt vervangen door een lange brug over land. Zo willen degenen die de GOL-plannen hebben opgesteld de eerdere functie van de Baardwijkse Overlaat als overlaatgebied benadrukken. Dit gebied was namelijk vanaf 1770 ingericht om het water van de Maas op te vangen bij overstromingen. Rond 1910 is het Drongelens kanaal gegraven en verloor dit gebied zijn overlaatfunctie. Met het open maken van de spoordijk en de kap van alle bomen en struiken in het gebied wil men de beleving van toen herstellen.

Waar kunnen we spijt van krijgen?

-Juist de beleving van de drie andere, echt historische bruggen van de Langstraatspoorlijn in onze gemeente zal minder worden. De restauratie van deze Halvezolenlijn tussen Den Bosch en Lage Zwaluwe heeft niet voor niets de Europa Nostra Award gewonnen in 2013.
-Door het kappen van al het groen in het gebied wordt het fietsen op het hoge fietspad een stuk minder prettig. Je vangt veel wind in zo’n open gebied. In de winter is dat erg koud.
-Het is geen stil gebied meer met overal mooi uitzicht. Door het verdwijnen van bomen en struiken ga je uitkijken op de snelweg en de andere wegen die er gepland zijn. Je zal bij het fietsen meer geluidsoverlast ervaren en meer fijnstof binnenkrijgen.
-Het is een fietspad dat veel gebruikt wordt. Nu wordt het als mooi en prettig ervaren, straks als gebruiker niet meer. Er is onvoldoende rekening gehouden met wat de gebruikers willen. Menig fietser zal zich straks dagelijks ergeren als hij over de kale landbrug fietst.
-De natuur die verdwijnt, terwijl daar juist zuinig mee moet worden omgegaan.
-Het vele belastinggeld dat aan dit onnodige, door veel mensen niet gewenste, brugproject wordt uitgegeven.

Hoe kan de dijk behouden blijven?

Door de geplande snelfietsroute over de huidige spoordijk te laten lopen. Als het fietspad met een halve meter wordt verbreed voldoet het aan de richtlijn van minimaal vier meter voor een snelfietspad. Het blijft dan een fietspad tussen het groen, uit de wind en zonder zicht op en geluidsoverlast van auto’s. In de spits met name gebruikt door snelfietsers op weg naar hun werk en school en op overige tijdstippen vooral door toerfietsers en anderen. Het is aan de inwoners om bij de gemeenteraadsverkiezing bewust te stemmen voor het behoud van de spoordijk.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.