Charlotte Bol

Fractievoorzitter, Heusden-Vesting

Politiek dat doe je niet alleen, dat doe je samen.

Charlotte Bol, 46 jaar en woonachtig in Heusden Vesting. In het dagelijks leven is zij lobbyist voor het samenwerkingsverband BrabantStad in Brussel. Daarvoor heeft zij gewerkt op een Europees programmasecretariaat in België. Waarna zij voor langere tijd, voor de provincie Noord-Brabant, de coördinatie van Europese subsidieprogramma’s en de werkrelatie met Duitsland vorm heeft mogen gegeven. 

Tussen 2009 en 2012 was Charlotte fractieondersteuner bij het CDA Heusden. Ook is zij bestuurslid geweest voor het CDA Heusden en CDA Brabant. Verder heeft zij als vrijwilligster verschillende bestuurs- en adviesfuncties vervuld in het lokale verenigingsleven waaronder voor Heemtuin de Meulenwerf in Heusden en Stichting De Voorste Venne in Drunen.

‘Heusden is een prachtige gemeente met elf kernen. We wonen hier graag. Ik heb veel tijd doorgebracht in binnen- en buitenland, New York, Amsterdam, Londen en Brussel, maar hier thuiskomen voelt voor mij als een warme deken. Mijn familie en vrienden wonen hier. Dan zie en hoor je wat er allemaal speelt, zoals het hebben van een eigen woning, toenemend auto- en vrachtverkeer in de wijken en zorgen over het voorzieningsniveau in onze kernen. Daarin zit de uitdaging, om het voor iedereen voor mekaar te krijgen. Uiteindelijk staat of valt het met een goede politieke & bestuurlijke basis. Als de basis goed is, kun je met elkaar de ambities waarmaken. Het CDA Heusden is een partij met een sterke basis. We werken vanuit solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en gerechtigheid. Vanuit die basis wil ik de maatschappelijke uitdagingen van nu aanpakken.’ 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.