Wim van den Berge

Fractieondersteuner en bestuurslid, Vlijmen

Het gezin is de basis, en de zorg voor elkaar krijgt vorm in het onderwijs en de voorzieningen

Wim van den Berge is vader van drie kinderen en grootvader van drie kleindochters. Van beroep verpleegkundige en socioloog, werkt hij in het dagelijks leven als docent verpleegkunde in Rotterdam. Hij is praktisch ingesteld, geeft regelmatig reanimatietrainingen en geeft leiding aan een project waarbij studenten autistische kinderen begeleiden. Verder is hij betrokken bij “mentoren op Zuid”, een project van Burgemeester Aboutaleb, waarbij leerlingen uit achterstandswijken in Rotterdam Zuid 1 op 1 begeleiding krijgen van studenten van de Hogeschool Rotterdam. Hij woont in Vlijmen en is daar actief in de Protestantse Kerk en bij de Focolarebeweging op Mariënkroon.

Mijn aandachtsgebieden zijn zorg, onderwijs, diversiteit en armoedebestrijding. De gemeente krijgt een steeds grotere taak bij de zorg voor mensen die door hun financiële situatie, hun gezondheid of hun plaats in de maatschappij in de knel komen. Ik vind dat de gemeente het vangnet kan en moet bieden om te zorgen dat ook deze mensen deel blijven uitmaken onze samenleving. Het gezin is de basis, en de zorg voor elkaar krijgt vorm in het onderwijs en de voorzieningen. Daar wil ik, samen met u, aan werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.