Kees Janson

Heusden-Vesting

Goed Vestingbeleid samen met de inwoners

Kees Janson is een geboren Heusdenaar en heeft vele jaren in de vesting een slagerij gerund. Vanuit die bezigheid is hij een bekende in de vesting en omgeving.

“Ik ben inmiddels ruim boven de 65 en nog steeds zakelijk actief. Daarnaast ben ik kerkelijk meelevend en voel me sterk betrokken bij het beheer en de vormgeving van de openbare ruimte. De openbare ruimte is de leefwereld van de inwoners en is dus van groot belang voor het welbevinden van die inwoners.

Met veel andere bewoners van de vesting zet ik me in om de neergaande trend van de vesting om te buigen naar een nieuw beleid. Een beleid dat de cultuurhistorische beeldkwaliteit optimaal beschermt en daarmee de leefbaarheid voor de inwoners. Voor zowel de vesting alsmede voor de bewoners vind ik de huidige (toeristische) ontwikkeling catastrofaal. Een verandering in vesting-marketing is dringend noodzakelijk voor een holistische, duurzame ontwikkeling.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.