Jan Pijnenborg

Drunen

Ik vind het een uitdaging om de mooie natuur en voorzieningen te behouden en te versterken"

Jan Pijnenborg is getrouwd met Carla Verheijden. Zij hebben drie zonen Marc, Koen en Frank, twee lieve schoondochters en een schoonzoon en 5 fantastische kleinkinderen. Jan is van beroep planoloog en heeft een groot deel van zijn loopbaan gewerkt bij de gemeente ’s-Hertogenbosch. Eerst bij de afdeling Onderzoek en Planning en later bij de afdeling Economische Zaken. De werkzaamheden lagen vooral op het gebied van de Ruimtelijke Ordening; het opstellen van structuur- en bestemmingsplannen. In de periode 1990 tot 1997 was Jan wethouder in de gemeente Drunen met de portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken en Milieu (VROM). Inmiddels is hij gepensioneerd. Hij houdt zich bezig met vrijwilligerswerk en is actief bij de Natuur- en Milieuvereniging Heusden in de Werkgroep Ruimtelijke Ordening. Verder houdt hij van fietsen, tennis, wandelen en zwemmen.

‘Ik ben na mij studie aan de Universiteit van Tilburg lid geworden van het CDA. De politiek is me met de paplepel in gegeven; ook mijn vader is raadslid en wethouder in Drunen geweest. Ik heb bewust voor het CDA gekozen, een duidelijke middenpartij. De uitgangspunten solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid, rentmeesterschap en sociale gerechtigheid spreken mij aan. Als lid van het CDA volg ik de ontwikkelingen in de gemeente nauw. Daarbij vind ik het belangrijk op te komen voor de inwoners, die het door omstandigheden minder breed en moeilijk hebben. Verder wonen wij in een mooie gemeente met goede voorzieningen. Ik vind het een uitdaging om de mooie natuur en voorzieningen te behouden en te versterken’. Voor de komende jaren vind ik het belangrijk dat het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) wordt afgerond. Daarin zitten een aantal verbeteringen van de infrastructuur (doortrekking Spoorlaan, aanleg rondweg Vlijmen en snelfietsroute Waalwijk - ’s-Hertogenbosch) en de realisatie en versterking van Ecologische verbindingszones, van groot belang voor een gezonde fauna en natuur. De Raad van State heeft inmiddels, onder voorbehoud van een nadere toelichting op de stikstofuitstoot, ingestemd de GOL-plannen. Ik vind het jammer, dat voor het snelfiets pad in de Baardwijkse Overlaat gekozen is voor een betonnen brug op pijlers; het fietspad had ook op de bestaande (eventueel verzwaarde) spoordijk kunnen worden gerealiseerd.’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.