Reinder Berger

Bestuurslid, Drunen

Het verenigingsleven is een belangrijke pijler in een prettige samenleving binnen de gemeente.

Reinder Berge is 61 jaar en ruim 30 jaar woonachtig te Drunen. In het dagelijks leven geeft hij leiding aan een zelfstandig gevestigd accountancy- en administratiekantoor te Drunen en Son en Breugel. Reinder Heeft jarenlange ervaring als bedrijfsadviseur voor het midden- en kleinbedrijf. Voor CDA afdeling Heusden is hij sinds 2019 penningmeester in het bestuur en daarnaast sinds kort waarnemend voorzitter. In de afgelopen raadsperiode was hij fractieondersteuner op financieel gebied. In Drunen is hij als bestuurslid/vrijwilliger betrokken bij de Protestantse Kerk, een voetbalvereniging, de harmonie en een stichting die projectmatig financiële ondersteuning verleend aan senioreninstanties.

‘De gemeente Heusden geeft een prettig thuis-gevoel. Het verenigingsleven heeft daarin een belangrijke rol. Dit moet door het gemeentebestuur omarmt en ondersteund worden. Verder staat de gemeente naar de toekomst voor een aantal forse uitdagingen (milieu, duurzaamheid, vergrijzing, jeugdzorg). Er ligt voor iedereen aan taak om dit voor elkaar te krijgen. In de CDA visie is dit Zij aan Zij. Gebaseerd op solidariteit, inclusiviteit en gerechtigheid. Met onze eigen talenten moet dat gaan lukken!’

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.