31 december 2023

CDA Heusden kijkt terug op 2023

Onder de vredige rust van de kerstboom heeft CDA Heusden nog even teruggekeken hoe het 2023 is verlopen.

Landelijk hebben we toch vooral veel onrust gekend, zowel in de politieke als de bestuurlijke top van onze partij. Maar vanaf de aanwijzing van Henri Bontenbal als onze nieuwe landelijke politieke leider is de rust en het vertrouwen weergekeerd. Henri is er in korte tijd in geslaagd het CDA-geluid weer te laten klinken zoals het hoort. In aantal zetels heeft het zich nog niet uitbetaald, maar hoop voor de toekomst biedt het zeker.

Ook op provinciaal niveau zijn we weer naar de stembus geweest.  Vanuit onze partij stonden twee kandidaten op de kieslijst. De jonge lokale politicus Noah Brok is inmiddels burger-lid van Provinciale Staten.

Tenslotte een reflectie op de lokale politiek in Heusden. Onze gemeenteraadsleden Charlotte Bol en Maartje Schmiermann leverden samen met onze fractieondersteuners vanuit de inhoud een bijdrage aan een mooier en leefbaar Heusden. Zij deden dat heel consequent en kregen daarvoor erkenning en waardering van de collega’s in de raad en daarbuiten. Steeds meer burgers en organisaties hebben de CDA Heusden fractie in 2023 benaderd om aandacht te vragen voor diverse vraagstukken en problemen. Vanuit het algemeen belang heeft de fractie het debat gevoerd en een aantal schriftelijke vragen ingediend. 

CDA Heusden zal zich ook in 2024 inzetten voor een fatsoenlijke samenleving.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.