13 maart 2022

CDA Heusden loopt mee met manifestatie voor behoud van de spoordijk.

Tegen de plannen om de spoordijk af te graven en te vervangen door een betonnen brug heeft CDA Heusden al een artikel gepubliceerd. Hierin staan volgens de lokale afdeling uit Heusden voldoende argumenten om de spoordijk niet af te graven.

Op initiatief van Samen Waalwijk en met ondersteuning van Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen vond op zondag 13 maart een wandeling en manifestatie plaats om de politiek te overtuigen dit deelplan van het GOL, met grote gevolgen voor de natuur en de omgeving, niet uit te voeren. CDA Heusden heeft hier met een aantal kandidaat raadsleden aan deelgenomen. Op bovenstaande foto spreekt Maartje Schmiermann uit Drunen de belangstellenden toe.

CDA Heusden steunt dit voorbeeld van burgerparticipatie, in tegenstelling tot een aantal partijen tijdens die daar tijdens het verkiezingsdebat de mond van vol hadden. CDA Heusden was gedurende de besluitvorming tegen de plannen voor het GOL, maar respecteert het democratisch proces dat uiteindelijk door de Raad van State is beoordeeld.

CDA Heusden is echter van mening dat er ruimte moet zijn voor voortschrijdend inzicht bij de uitvoering van de deelplannen. Het plan om de spoordijk af te graven en honderden bomen te kappen en bestaande natuur te vernietigen voegt geen enkele functionaliteit toe aan het GOL. Er ligt nu een kaarsrecht en veilig fietspad op een dijk omzoomd door groen met een aantal historische bruggen dat over een lengte van 332 meter vervangen moet worden door een lelijke betonnen brug.

Dit alles moet bijna 9 miljoen kosten. Het geld schijnt volgens de verantwoordelijk wethouder geen probleem te zijn. CDA Heusden is echter van mening dat naast de eerdergenoemde argumenten om de spoordijk niet af te graven ook gelet moet worden op de kosten en de baten. Waarom 9 miljoen uitgeven aan iets dat blijkbaar bijzonder weinig draagvlak heeft en toevoegt, terwijl de gemeente te maken heeft met de ene financiële tegenvaller na de andere?  Bovendien kunnen de gemeentelijke wegen en fietspaden na jarenlang beleid volgens “heel en veilig” wel een opknapbeurt gebruiken.

Afgraven van de spoordijk levert nog een extra kostenpost op. Omdat het gaat om stevig vervuilde grond met zware metalen, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale olie, PCB. Aan afvoer en verwerking van dergelijke grond zijn grote kosten verbonden. Het Brabants Dagblad spreekt volgens een uitspraak van wethouder vd Poel van 4,5 miljoen. De totale kosten voor dit project waar niemand op zit te wachten komen hiermee op ongeveer 13 miljoen.

Samenvattend: CDA Heusden is niet blij met alle GOL plannen, maar respecteert de democratisch genomen besluiten. Bij de uitvoering van de deelplannen moet echter ruimte zijn voor voortschrijdend inzicht en burgerparticipatie. Dat vereist transparantie en moed van de nieuw te vormen gemeenteraad en college. CDA Heusden wil zich graag voor een dergelijke bestuurscultuur inzetten.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.