17 juli 2023

CDA Heusden stelt vragen over risico's REKS

Het college heeft de raad geïnformeerd over de voortgang en de risico’s die horen bij de deelname aan het Publiek Ontwikkelbedrijf REKS. Netcongestie en beperkingen als gevolg van de defensieradar zijn daarbij genoemd.

Mede naar aanleiding van een brief namens Defensie van het Rijksvastgoedbedrijf aan de gemeente Waalwijk betreffende laagvlieggebieden, heeft CDA Heusden vragen aan het college gesteld over de risico’s en de haalbaarheid van de ambities. Ook zijn er vragen gesteld wat de mogelijke effecten zijn voor de gemeente Heusden bij het plaatsen van windturbines in buurgemeente Waalwijk.

© foto: Erik Kooyman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.