30 juni 2023

CDA Heusden stelt vragen over sloop noodunits kinderopvang

Eind vorig jaar heeft de gemeente de gebruikersovereenkomst met het Creatief Centrum Heusden voor het gebruik van de oude Mavo opgezegd. Daarover is al veel gezegd en geschreven. Ook is de gebruikersovereenkomst met MIKZ voor het gebruik van de grond voor het kinderdagverblijf Pidie Plokwok opgezegd. Wij hebben met ouders gesproken die nu genoodzaakt zijn om gebruik te maken van kinderopvang in Vlijmen.

Op 25 april 2023 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor de sloop van de noodunits van Pidie Plokwok. Op 26 mei is de vergunning verleend en enige dagen later gepubliceerd. Hierbij geldt een bezwaartermijn van zes weken. De beschikking gaat pas in als de bezwaartermijn voorbij is. 

Groot was onze verbazing toen wij constateerden dat ruim voor het aflopen van de bezwaartermijn al was begonnen met de sloop. Op de foto van 13 juni is te zien dat de sloop zelfs al zo goed als afgerond is. Ook een aantal bomen op een naastgelegen perceel zijn gekapt. Burgers moeten erop kunnen vertrouwen dat termijnen die gesteld worden in vergunningen gerespecteerd worden. Over de gang van zaken hebben wij inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan het college. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.