09 juni 2022

CDA Heusden toont opnieuw initiatief in dialoog uitvoeringsplannen GOL

Jürgen Stoop, CDA Lid Provinciale Staten in de provincie Noord-Brabant, heeft op uitnodiging van de fractie CDA Heusden op vrijdag 3 juni jl. een werkbezoek gebracht aan twee locaties in Vlijmen en Drunen die onderdeel uitmaken van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).

CDA Heusden is van mening dat het niet te laat is voor voortschrijdend inzicht en wil dat er serieus invulling wordt gegeven aan burgerparticipatie bij de detail-uitvoering van een tweetal deelplannen van het GOL. Het betreft het behoud van het fietspad op de Spoordijk en de historische bruggen in de Baardwijkse Overlaat tussen Drunen en Waalwijk, en een alternatief plan waarbij natuur behouden blijft bij het Vlijmens Lint aan de oostzijde van onze gemeente.

CDA-statenlid Stoop werd tijdens zijn werkbezoek uitgebreid van de situatie op de hoogte gesteld door Job van Dooren, voorzitter Vlijmens Lint voor Erfgoed en Groen, Anton van Tuijl, secretaris Federatie Behoudt de Langstraatspoorbruggen en Siem van Dijk, voorzitter Fietsersbond De Langstraat. Met als doel om dit op provinciaal niveau een vervolg te kunnen geven.

Belangrijk
Maartje Schmiermann, CDA-raadslid in Heusden: “Wij steunen Het Vlijmens Lint in hun poging de GOL-uitwerking op een aantal punten bij te stellen. Ook zien wij niets in het onnodig afgraven van de Spoordijk zodat deze vervangen kan worden door een kale landbrug. Wij hopen echt dat de nieuwe coalitie de durf heeft om voortschrijdend inzicht te tonen en daarmee de in het coalitieakkoord gepresenteerde burgerparticipatie in praktijk gaat brengen.’  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.