27 februari 2024

CDA Heusden zet vraagtekens bij megaloods in buitengebied

Onlangs heeft het college de raad geïnformeerd over een voornemen om meerdere vestigingen van een sloop- en grondwerkbedrijf te willen centraliseren in Hedikhuizen. Vanuit bedrijfseconomisch oogpunt is daar begrip voor. In de raadsinformatiebrief blijkt het college geen belemmeringen te zien voor vestiging in het buitengebied.

Daar zet CDA Heusden vraagtekens bij. Toen de bestaande bedrijfsactiviteiten in 2010 op locatie Hedikhuizen gelegaliseerd werden, zijn daar door het college een aantal voorwaarden aan verbonden. Zo concludeerde het college in een collegebesluit uit 2010 dat “verdere ontwikkeling van het bedrijf op deze locatie onmogelijk wordt gemaakt door een duidelijke begrenzing van bestemmingsvlakken de bouw- en gebruiksmogelijkheden. Hiermee kan een groter wordende afwijking van het buitengebiedbeleid en een toenemende negatieve impact op de omgeving worden tegengegaan”. Daarvan is nu blijkbaar geen sprake meer.

Pas na het lezen van de toelichting van ongeveer 100 pagina’s en andere bijlagen wordt de omvang van het initiatief duidelijk. Het betreft de realisatie van een bedrijfsgebouw van 167 meter lang, 33 meter breed en 10 meter hoog. Plus een overkapping van 22 x 39 meter en een parkeerplaats van 550 vierkante meter. Dit alles op een perceel met agrarische bestemming naast het huidige bedrijf. Voor de beeldvorming: Dat komt overeen met vier Boeings 737-800 zoals we die kennen van de vakantievluchten. Door het toevoegen van een detailhandel aan het complex ontstaan naar schatting 300 extra voertuigbewegingen per dag.

CDA Heusden heeft begrip voor het willen centraliseren van bedrijfsvestigingen, maar zet vraagtekens bij de beoogde locatie in het buitengebied. Wij zien meer in vestiging op een bestaand industrieterrein en/of in de nabijheid van de A59 zoals beschreven in het vestigingsbeleid en de omgevingsvisie van de gemeente.

Om die reden heeft onze fractie voorafgaand aan de informatievergadering Ruimte & Duurzaamheid van 31 januari 2024 technische vragen ingediend. Helaas was het college niet in staat die voor aanvang van de vergadering te beantwoorden. Vanwege de beperkte mondelinge antwoorden hebben wij schriftelijke Artikel 43 vragen gesteld. Wij verwachten binnen 30 dagen een antwoord van het college.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.